Trang chủ Lớp 11 Sinh lớp 11 Nâng cao Câu 2 trang 185 Sinh 11 Nâng cao: Hãy điền nội dung...

Câu 2 trang 185 Sinh 11 Nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.4:...

Câu 2 trang 185 SGK Sinh học 11 Nâng cao. 4. Bài 48. Ôn tập chương II III IV – Sinh học 11 Nâng cao

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.4:

Cảm ứng ở động vật.

TT

Các nhóm động vật

Tổ chức thần kinh

Mức độ cảm ứng

1

Ruột khoang

 

 

2

Đối xứng hai bên (giun sán)

 

 

3 *

Thân mềm, giáp xác, sâu bọ

 

 

4

Động vật có xương sống

 

Quảng cáo
Đang tải...

 

 

So sánh cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới, dạng chuỗi hạch và dạng ống.

Cảm ứng ở động vật

TT

Các nhóm động vật

Tổ chức thần kinh

Mức độ cảm ứng

1

Ruột khoang

Hệ thần kinh lưới

Mức độ: phản ứng toàn thân không chính xác.

2

Đối xứng hai bên (giun sán)

Chuỗi hạch thần kinh bụng

Mức độ: Phản ứng cục bộ và đơn giản.

 3

Thân mềm, giáp xác, sâu bọ

Hệ thần kinh dạng hạch (hạch não, ngực, bụng)

Mức độ: phản ứng tương đối phức tạp và khá chính xác.

4

Động vật có xương sống

 Hệ thần kinh hình ống

Mức độ nhiều: phản xạ phức tạp và chính xác.