Trang chủ Lớp 11 Soạn văn 11 Nghĩa của câu (tiếp theo): Soạn văn lớp 11 tập 2 –...

Nghĩa của câu (tiếp theo): Soạn văn lớp 11 tập 2 – Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau...

Chia sẻ
Soạn văn lớp 11 tập 2: Nghĩa của câu (tiếp theo). Câu 4. Đặt câu với mỗi từ ngữ tình thái sau đây: chưa biết chừng, là cùng, ít ra, nghe nói, chả lẽ, hóa ra, sự thatạ là, cơ mà, đặc biệt là, đấy mà.. Soạn văn lớp 11: Nghĩa của câu (tiếp theo) – Nghĩa của câu (tiếp theo)

Câu 1: Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau:

a.

– Nghĩa sự việc: hiện tượng thời tiết nắng ở hai miền Nam – Bắc có sắc thái khác nhau.

– Nghĩa tình thái: phỏng đoán với độ tin cậy cao ( từ “chắc“).

b.

– Nghĩa sự việc: ảnh là của mợ Du và thằng Dũng.

– Nghĩa tình thái: khẳng định sự việc ở mức độ cao ( từ “rõ ràng là“)

c.

– Nghĩa sự việc: cái gông (to nặng) tương ứng với tội án tử tù.

– Nghĩa tình thái: khẳng định một cách mỉa mai ( từ “thật là“).

d.

– Nghĩa sự việc của câu thứ nhất nói về cái nghề Chí Phèo (cướp giật dọa nạt).

– Nghĩa tình thái: nhấn mạnh bằng từ chỉ.

Ở câu d (3): “đã đành” là từ tình thái hàm ý miễn cưỡng công nhận một sự thật là: hắn mạnh vì tiền ( nghĩa sự việc).

Câu 2: Các từ ngữ:

a. Cụm từ tình thái là: nói của đáng tội (thừa nhận việc khen này không nên làm với đứa bé).

b. Từ tình thái là: có thể (nêu khả năng).

Quảng cáo

c. Từ tình thái là: những (đánh giá ở mức giá cả là cao).

d. Từ tình thái là: kia mà (nhắc nhở để trách móc).

Câu 3:

a. Chọn “hình như“: thể hiện sự phỏng đoán, chưa chắc chắn.

b. Chọn từ “dễ“: thể hiện sự phỏng đoán chưa chắc chắn.

c. Chọn từ “tận“: đánh giá khoảng cách là xa.

Câu 4: Đặt câu:

– Nó không đến cũng chưa biết chừng. (cảnh báo dè dặt về sự việc)

– Anh chiều nó đến thế là cùng!

Ít ra, em phải suy nghĩ kĩ trước khi làm chứ!

Nghe nói là thằng Mạnh đánh người ta đi viện.

Chả lẽ việc cậu ấy đánh bạn là sự thật?

Sự thật là, chẳng có vụ ẩu đả nào ở trường vào hôm qua cả.

– An là bạn chị đấy mà.

– Bài soạn tại Baitapsgk.com rất hay, đặc biệt là phần văn bản.

– Nhưng anh đã hứa sẽ dẫn em đi chơi cuối tuần cơ mà!

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...