Trang chủ Lớp 12 Địa lí lớp 12 Dựa vào bản đồ Các nước Đông Nam Á và Bản đồ...

Dựa vào bản đồ Các nước Đông Nam Á và Bản đồ Địa tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất...

Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ – Dựa vào bản đồ Các nước Đông Nam Á và Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển.. Trên đất liền: Trung Quốc, Lào,Campuchia.

-Trên đất liền: Trung Quốc, Lào,Campuchia.

-Trên biển: Trung Quốc, Camphuchia, Philippin, Malaixia, Brunây, Inđônêxia, Thái Lan.