Trang chủ Lớp 12 Địa lí lớp 12 Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh...

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước thường bao gồm những bộ phận nào ?...

Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ – Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết phạm vi lãnh thổ của mỗi nước thường bao gồm những bộ phận nào ?. Phạm vi lãnh thổ của mỗi nước bao gồm.

Phạm vi lãnh thổ của mỗi nước bao gồm ba bộ phận : vùng đất, vùng biển và vùng trời.