Trang chủ Lớp 12 Địa lí lớp 12 Vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới khô hạn như...

Vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ ?...

Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ – Vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ ?. Do nước ta nằm ở khu vực thường xuyên .

Do nước ta nằm ở khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió Mậu dịch (Tín Phong) và gió mùa châu Á, khu vực gió mùa điển hình nhất trên thế giới, lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.