SBT Địa lí lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Địa lí lớp 12
Giải sách bài tập Địa Lý (Địa Lí) lớp 12 - SBT Địa: Địa Lí Việt Nam, các ngành kinh tế, Dân cư, các vùng kinh tế...
Địa Lí Kinh Tế

Địa lí các ngành kinh tế

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ Địa lí các vùng kinh tế
Câu 4 trang 61 Sách bài tập Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền...
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền vào bảng sau về mức độ phân bố một số cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của nước ta: Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, dừa và
Quảng cáo


Câu 2 trang 55 Sách bài tập Địa lý 12: Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông...
Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa

Luyện tập

Bài 1.27; 1.28 trang 8 sách bài tập Hóa 12: Cho các phát biểu sau a. Chất béo thuộc loại hợp chất
Cho các phát biểu sau : a. Chất béo thuộc loại hợp chất este. . Bài 1.27; 1.28 trang 8 sách bài tập (SBT) Hóa học...
Phân tích tính chất bi tráng ở bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng, Tính chất bi tráng luôn bao hàm cả hai yếu...
Tây Tiến - Quang Dũng - Phân tích tính chất bi tráng ở bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Tính chất bi tráng...
Câu hỏi 4 trang 108 Giải tích lớp 12:
Câu hỏi 4 trang 108 SGK Giải tích 12. Bài 2. Tích phân ...
Soạn bài Mấy ý nghĩ về thơ: Quan hệ giữ thơ và tâm hồn con người : thơ – con người có tác động...
Soạn văn lớp 12: Mấy ý nghĩ về thơ.    + Thơ là tiếng nói đầu tiên, tiếng nói thứ nhất của tâm hồn khi...
Bài 5 trang 80 – Hình học 12: Bài 2. Phương trình mặt phẳng
Bài 5 - Trang 80 - SGK Hình học 12: Bài 2. Phương trình mặt phẳng. Viết phương trình mặt phẳng. ...