SBT Địa lí lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Địa lí lớp 12
Giải sách bài tập Địa Lý (Địa Lí) lớp 12 - SBT Địa: Địa Lí Việt Nam, các ngành kinh tế, Dân cư, các vùng kinh tế...
Địa Lí Kinh Tế

Địa lí các ngành kinh tế

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ Địa lí các vùng kinh tế
Câu 4 trang 61 Sách bài tập Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền...
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền vào bảng sau về mức độ phân bố một số cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của nước ta: Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, dừa và

Quảng cáo
Câu1 trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa Việt Nam và kiến thức đã học, hoàn thiện bảng...
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hoàn thiện bảng sau về sản xuất lương thực:
Câu 2 trang 59 SBT Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và những kiến thức đã học, hãy trình bày...
– Chăn nuôi lợn và gia cầm -Đàn lợn hơn 27 triệu con (2005), cung cấp hơn ¾ sản lượng thịt các loại.-Gia cầm với tổng đàn trên 250 triệu con (2003).Chăn nu
Câu 2 trang 55 Sách bài tập Địa lý 12: Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông...
Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa

Luyện tập

Câu 3 trang 241 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Dãy Ban-me ứng với sự chuyển
Bài 47. Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô - Câu 3 trang 241 SGK Vật Lý 12 Nâng...
Bài 8 trang 61 SGK hóa học lớp 12 nâng cao, Khi chưng cất nhựa than đá, người ta được một phân đoạn chứa...
Bài 11. Amin - Bài 8 trang 61 SGK hóa học lớp 12 nâng cao. Khi chưng cất nhựa than đá, người ta được...
Bài 14 trang 20 SGK Hình học 12 Nâng cao, Chứng minh rằng Tâm các mặt của một khối lập phương là các đỉnh...
Chứng minh rằng : a) Tâm các mặt của một khối lập phương là các đỉnh của một khối tám mặt đều ; b) Tâm cảc...
Bài 4 trang 82 Hóa 12, Bài 4. Mạng tinh thể kim loại loại gồm có
Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại - Bài 4 trang 82 sgk hoá học 12....
Cảm nhận về đất nước và nghệ thuật thể hiện của tác giả trong trích đoạn thơ Đất Nước(Mặt đường khát vọng – Nguyễn...
Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm - Cảm nhận về đất nước và nghệ thuật thể hiện của tác giả trong trích đoạn...