SBT Địa lí lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Địa lí lớp 12
Giải sách bài tập Địa Lý (Địa Lí) lớp 12 - SBT Địa: Địa Lí Việt Nam, các ngành kinh tế, Dân cư, các vùng kinh tế...
Địa Lí Kinh Tế

Địa lí các ngành kinh tế

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ Địa lí các vùng kinh tế

Câu 3 trang 65 Sách bài tập Địa lý 12: Cho bảng số liệu sau:
DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2010...
Câu 2 trang 64 Sách bài tập Địa lý 12: Cho bảng số liệu sau:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM VÀ HÀNG NĂM Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1975-2010...
Câu 1 trang 62 SBT Địa lý 12: Cho bảng số liệu sau:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2010...
Câu 4 trang 61 Sách bài tập Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến...
Cà phê: tập trung nhiều ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc trung Bộ– Cao su: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ– Hồ tiêu: Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ– C...
Câu 3 trang 56 SBT Địa lý 12: Cho bảng số liệu sau:
SỐ LƯỢNG TRANG TRẠI CỦA CẢ NƯỚC, ĐÔNG NAM BỘ...
Câu 2 trang 59 SBT Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và những kiến thức...
– Chăn nuôi lợn và gia cầm -Đàn lợn hơn 27 triệu con (2005), cung cấp hơn ¾ sản lượng thịt các loại.-Gia cầm với tổng đàn trên 250 triệu con (2003).Chăn nu...
Câu 3 trang 59 Sách bài tập Địa lý 12: Cho bảng số liệu sau:
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA THEO GIÁ THỰC TẾ GIAI ĐOẠN 1990-2010...

Luyện tập

Tại sao nói việc đảm bảo an toàn lương thực là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp ?
Vấn đề phát triển nông nghiệp - Tại sao nói việc đảm bảo an toàn lương thực là cơ sở để đa dạng hóa...
Bài 39.10 trang 116 SBT Vật Lý 12: Viết phản ứng hạt nhân biến thuỷ ngân
Viết phản ứng hạt nhân biến thuỷ ngân. Bài 39.10 trang 116 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12 - Bài 39 : Phản...
Bài 2 trang 128 môn Hóa 12, Có 2 lọ không ghi nhãn đựng dung dịch…
Nhôm và hợp chất của nhôm - Bài 2 trang 128 sgk hóa học 12. Có 2 lọ không ghi nhãn đựng dung dịch......
Bài 1.13 trang 20 sách bài tập (SBT) – Hình học 12: Chứng minh rằng tổng các khoảng cách từ một điểm bất kì...
Chứng minh rằng tổng các khoảng cách từ một điểm bất kì trong một tứ diện đều đến các mặt phẳng của nó là...
Bài 2 trang 18 Hóa 12 nâng cao, Hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo giữa các “phân tử...
Bài 3. Chất giặt rửa - Bài 2 trang 18 sách Giáo khoa Hóa học 12 Nâng cao. Hãy cho biết sự giống nhau...