SBT Địa lí lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Địa lí lớp 12
Giải sách bài tập Địa Lý (Địa Lí) lớp 12 - SBT Địa: Địa Lí Việt Nam, các ngành kinh tế, Dân cư, các vùng kinh tế...
Địa Lí Kinh Tế

Địa lí các ngành kinh tế

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ Địa lí các vùng kinh tế
Câu 4 trang 61 Sách bài tập Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền...
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền vào bảng sau về mức độ phân bố một số cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của nước ta: Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, dừa và

Quảng cáo
Câu1 trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa Việt Nam và kiến thức đã học, hoàn thiện bảng...
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hoàn thiện bảng sau về sản xuất lương thực:
Câu 2 trang 59 SBT Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và những kiến thức đã học, hãy trình bày...
– Chăn nuôi lợn và gia cầm -Đàn lợn hơn 27 triệu con (2005), cung cấp hơn ¾ sản lượng thịt các loại.-Gia cầm với tổng đàn trên 250 triệu con (2003).Chăn nu
Câu 2 trang 55 Sách bài tập Địa lý 12: Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông...
Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa

Luyện tập

Bài 1 trang 99 SGK Hình học 12: Chứng minh rằng (P) chia lăng trụ đã cho thành hai đa diện có thể tích...
Bài 1 trang 99 SGK Hình học 12: ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 12. Cho lăng trụ lục giác đều ABCDEF.A'B'C'D'E'F', O...
Bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Sinh 12, Bài 1. Bệnh phêninkêtô niệu ở người là do một gen lặn nằm trên NST...
Bài tập chương II - Bài 1, 2, 3 trang 66 SGK Sinh 12. Bài 1. Bệnh phêninkêtô niệu ở người là do một...
Bài 2 trang 128 môn Hóa 12, Có 2 lọ không ghi nhãn đựng dung dịch
Nhôm và hợp chất của nhôm - Bài 2 trang 128 sgk hóa học 12. Có 2 lọ không ghi nhãn đựng dung dịch... ...
Em hiểu thế nào là điều ước quốc tế? Tại sao các nước lại cùng nhau kí kết điều ước quốc tế?
Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại - Câu 1 trang 117 SGK GDCD lớp...
Bằng tất cả lòng biết ơn bậc sinh thành. Anh (chị) hãy viết về Mẹ mình bài số 2, Muốn biết ý nghĩa của...
- Bằng tất cả lòng biết ơn bậc sinh thành. Anh (chị) hãy viết về Mẹ mình bài số 2. Muốn biết ý...