SBT Địa lí lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Địa lí lớp 12
Giải sách bài tập Địa Lý (Địa Lí) lớp 12 - SBT Địa: Địa Lí Việt Nam, các ngành kinh tế, Dân cư, các vùng kinh tế...
Địa Lí Kinh Tế

Địa lí các ngành kinh tế

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ Địa lí các vùng kinh tế
Câu 4 trang 61 Sách bài tập Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền...
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền vào bảng sau về mức độ phân bố một số cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của nước ta: Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, dừa và

Quảng cáo
Câu 2 trang 55 Sách bài tập Địa lý 12: Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông...
Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa

Luyện tập

Phân tích vẻ đẹp của con sông Hương trong bài kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường: Với...
Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường - Phân tích vẻ đẹp của con sông Hương trong bài kí...
Câu 2 trang 72 SGK Sinh học 1 nâng cao: Nêu những biến đổi kiểu hình do ảnh hưởng của môi trường ngoài cơ...
Câu 2 trang 72 SGK Sinh học 1 nâng cao. Bài 17: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen...
Bài tập 1 trang 98, 99, 100 Sách bài tập Sử 12: Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.
Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.. Bài tập 1 trang 98, 99, 100 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12 - Bài...
Câu 2.101 trang 86 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Giải các phương trình sau:
Giải các phương trình sau:. Câu 2.101 trang 86 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao - Bài 7. Phương trình mũ và...
Bài 7.104 trang 89 sách bài tập Hóa 12: Cho 100 g hợp kim của Zn và Cu tác dụng với dung dịch HC1...
Cho 100 g hợp kim của Zn và Cu tác dụng với dung dịch HC1 dư. Khí sinh ra trong phản ứng đã khử...