SBT Địa lí lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Địa lí lớp 12
Giải sách bài tập Địa Lý (Địa Lí) lớp 12 - SBT Địa: Địa Lí Việt Nam, các ngành kinh tế, Dân cư, các vùng kinh tế...
Địa Lí Kinh Tế

Địa lí các ngành kinh tế

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ Địa lí các vùng kinh tế

Câu 4 trang 61 Sách bài tập Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến...
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền vào bảng sau về mức độ phân bố một số cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của nước ta: Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, dừa và
Câu1 trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa Việt Nam và kiến thức...
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hoàn thiện bảng sau về sản xuất lương thực:
Câu 2 trang 59 SBT Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và những kiến thức...
– Chăn nuôi lợn và gia cầm -Đàn lợn hơn 27 triệu con (2005), cung cấp hơn ¾ sản lượng thịt các loại.-Gia cầm với tổng đàn trên 250 triệu con (2003).Chăn nu
Câu 2 trang 55 Sách bài tập Địa lý 12: Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau...
Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa

Luyện tập

Bài 7 trang 10 Sách BT Sinh 12: Dưới đây là một đoạn trình tự nuclêôtit trong mạch khuôn của gen …. TAT
Bài 7 trang 10 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Dưới đây là một đoạn trình tự nuclêôtit trong mạch khuôn của gen : …....
Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta
Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp - Các nhân tố tác động tới tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta. Sự phân...
Bài 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 trang 12 SBT Vật Lý 12: Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Người ta...
Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Người ta đo được độ giảm tương đối của biên độ trong ba chu...
Bài 6.91, 6.92 trang 68 sách bài tập Hóa 12: 6.91. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhôm oxit
6.91. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhôm oxit . Bài 6.91, 6.92 trang 68 sách bài tập (SBT) Hóa học...
Bài 6.17 trang 57 sách bai tập (SBT) Hóa 12:Muốn pha 0,5 lít dung dịch NaOH có pH = 12,5 cần phải dùng bao
a) Muốn pha 0,5 lít dung dịch NaOH có pH = 12,5 cần phải dùng bao nhiêu gam NaOH ?. Bài 6.17 trang 57...