SBT Địa lí lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Địa lí lớp 12
Giải sách bài tập Địa Lý (Địa Lí) lớp 12 - SBT Địa: Địa Lí Việt Nam, các ngành kinh tế, Dân cư, các vùng kinh tế...
Địa Lí Kinh Tế

Địa lí các ngành kinh tế

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ Địa lí các vùng kinh tế
Câu 4 trang 61 Sách bài tập Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền...
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền vào bảng sau về mức độ phân bố một số cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của nước ta: Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, dừa và
Câu1 trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa Việt Nam và kiến thức đã học, hoàn thiện bảng...
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hoàn thiện bảng sau về sản xuất lương thực:
Câu 2 trang 59 SBT Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và những kiến thức đã học, hãy trình bày...
– Chăn nuôi lợn và gia cầm -Đàn lợn hơn 27 triệu con (2005), cung cấp hơn ¾ sản lượng thịt các loại.-Gia cầm với tổng đàn trên 250 triệu con (2003).Chăn nu
Câu 2 trang 55 Sách bài tập Địa lý 12: Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông...
Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa

Luyện tập

Bài 7 trang 224 SBT Hình 12 Nâng Cao: Trong không gian cho các điểm A, B, C
Trong không gian cho các điểm A, B, C . Bài 7 trang 224 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao. ...
Phân tích giá trị nhân đạo sâu sắc trong “Vợ nhặt” của Kim Lân, 1/ Nhà văn Kim Lân (sinh năm 1920), tên khai...
Vợ nhặt - Kim Lân - Phân tích giá trị nhân đạo sâu sắc trong “Vợ nhặt” của Kim Lân. 1/ Nhà văn Kim...
Câu 3 trang 218 Sinh học 12 Nâng cao: Bài 52: Các đặc trưng cơ bản của quần thể
Câu 3 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao. Bài 52: Các đặc trưng cơ bản của quần thể ...
Bài 5 trang 49 – SGK Vật lý 12, Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố...
Sóng dừng - Bài 5 - Trang 49 - SGK Vật lý 12. Nêu điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây...
Câu 2 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao, Hai học sinh A và B đứng trên chiếc đu quay tròn
Bài 1. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định - Câu 2 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao....