SBT Địa lí lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Địa lí lớp 12
Giải sách bài tập Địa Lý (Địa Lí) lớp 12 - SBT Địa: Địa Lí Việt Nam, các ngành kinh tế, Dân cư, các vùng kinh tế...
Địa Lí Kinh Tế

Địa lí các ngành kinh tế

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ Địa lí các vùng kinh tế
Câu 4 trang 61 Sách bài tập Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền...
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền vào bảng sau về mức độ phân bố một số cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của nước ta: Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, dừa và
Quảng cáo


Câu1 trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa Việt Nam và kiến thức đã học, hoàn thiện bảng...
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hoàn thiện bảng sau về sản xuất lương thực:
Câu 2 trang 59 SBT Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và những kiến thức đã học, hãy trình bày...
– Chăn nuôi lợn và gia cầm -Đàn lợn hơn 27 triệu con (2005), cung cấp hơn ¾ sản lượng thịt các loại.-Gia cầm với tổng đàn trên 250 triệu con (2003).Chăn nu
Câu 2 trang 55 Sách bài tập Địa lý 12: Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông...
Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa

Luyện tập

Anh (chị) suy nghĩ về hiện tượng mà câu tục ngữ đã phản ánh Tháng giêng, ăn nghiêng bồ thóc, “Tháng giêng là tháng...
- Anh (chị) suy nghĩ về hiện tượng mà câu tục ngữ đã phản ánh Tháng giêng, ăn nghiêng bồ thóc. "Tháng giêng...
Chứng minh Một trong những sáng tạo nghệ thuật đặc sắc của Kim Lân trong truyện ngắn Vợ nhặt là đã xây dựng được...
Vợ nhặt - Kim Lân - Một trong những sáng tạo nghệ thuật đặc sắc của Kim Lân trong truyện ngắn Vợ nhặt là...
Bài 4.1 trang 11 Sách bài tập Vật Lý 12: Một con lắc dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên...
Một con lắc dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của con lắc bị...
Câu 5.53 trang 43 Sách bài tập Hóa 12 NC phương pháp điều chế Cu
phương pháp điều chế Cu. Câu 5.53 trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao - Bài 24. Điều chế kim loại Malachit...
Bài 6 – Trang 45 – Vật lý 12, Chọn câu đúng. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có
Giao thoa sóng - Bài 6 - Trang 45 - SGK Vật lý 12. Chọn câu đúng. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn...