SBT Địa lí lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Địa lí lớp 12
Giải sách bài tập Địa Lý (Địa Lí) lớp 12 - SBT Địa: Địa Lí Việt Nam, các ngành kinh tế, Dân cư, các vùng kinh tế...
Địa Lí Kinh Tế

Địa lí các ngành kinh tế

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ Địa lí các vùng kinh tế
Câu 4 trang 61 Sách bài tập Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền...
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền vào bảng sau về mức độ phân bố một số cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của nước ta: Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, dừa và

Quảng cáo
Câu 2 trang 55 Sách bài tập Địa lý 12: Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông...
Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa

Luyện tập

Vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước có cùng vĩ độ ?
Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ - Vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới khô hạn như một số nước...
Câu 1.9 trang 6 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Một momen lực 120 N.m tác dụng vào bánh xe, làm cho bánh...
Một momen lực 120 N.m tác dụng vào bánh xe, làm cho bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ với gia...
Soạn bài đọc thêm: Dọn Về Làng trang 139 Văn 12 – Văn lớp 12
Dọn về làng - Nông Quốc Chấn - Soạn bài đọc thêm: Dọn Về Làng trang 139 SGK Ngữ Văn 12. Cuộc sống gian...
Bài 7.12 trang 61 SBT Hóa 12 Nâng cao: Số mol của X là
Số mol của X là. Bài 7.12 trang 61 Sách bài tập (SBT) Hóa 12 Nâng cao. Bài 39. Một số hợp chất...
Writing – Unit 12 trang 134 Tiếng Anh 12, Below are the instructions for warm-up exercises before swimming. Read and match each sentence with...
Unit 12 : Water Sports - Thể Thao Dưới Nước - Writing - Unit 12 trang 134 Tiếng Anh 12. Below are the instructions...