SBT Địa lí lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Địa lí lớp 12
Giải sách bài tập Địa Lý (Địa Lí) lớp 12 - SBT Địa: Địa Lí Việt Nam, các ngành kinh tế, Dân cư, các vùng kinh tế...
Địa Lí Kinh Tế

Địa lí các ngành kinh tế

Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ Địa lí các vùng kinh tế
Câu 4 trang 61 Sách bài tập Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền...
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy điền vào bảng sau về mức độ phân bố một số cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của nước ta: Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, dừa và

Quảng cáo
Câu1 trang 58 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa Việt Nam và kiến thức đã học, hoàn thiện bảng...
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hoàn thiện bảng sau về sản xuất lương thực:
Câu 2 trang 59 SBT Địa lý 12: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và những kiến thức đã học, hãy trình bày...
– Chăn nuôi lợn và gia cầm -Đàn lợn hơn 27 triệu con (2005), cung cấp hơn ¾ sản lượng thịt các loại.-Gia cầm với tổng đàn trên 250 triệu con (2003).Chăn nu
Câu 2 trang 55 Sách bài tập Địa lý 12: Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông...
Hoàn thành bảng so sánh những nét khác nhau cơ bản giữa nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa

Luyện tập

Bài 5.29 trang 224 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12: Với những giá trị thực nào của x và y thì các...
Với những giá trị thực nào của x và y thì các số phức là liên hợp của nhau?. Bài 5.29 trang 224 sách...
Hãy phân tích đoạn văn dưới đây trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu để thấy lòng hi sinh cao...
Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn Minh Châu - Hãy phân tích đoạn văn dưới đây trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của...
Đề số 1 – Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh: Question 1:
Đề số 1 - Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh. B. off ran the runners . Bài: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC...
Hãy thể hiện quan điểm của mình trước cuộc vận động: nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích...
Nghị luận xã hội lớp 12 - Hãy thể hiện quan điểm của mình trước cuộc vận động: nói không với những tiêu cực...
Bài 6 trang 146 Vật lý lớp 12, Hiệu điện thế giữa anôt và catôt
Tia X - Bài 6 trang 146 sgk Vật lý lớp 12. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt ...