SBT Văn 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Văn 12
Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca SBT Ngữ Văn 12 tập 1: Giải câu 1, 2, 3 trang 112
Cảm nhận của anh (chị) về hình Ph.G. Lor-ca được thể hiện qua bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca?
Nhân vật giao tiếp SBT Ngữ Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12
Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang:
Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 109 Sách...
1. Hãy xác định phương án trả lời chính xác trong những trường hợp dưới đây:
Ôn tập phần Văn học SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 106
1. Hãy thống kê toàn bộ các tác phẩm văn học Việt Nam trong SGK Ngữ văn 12, phân loại thành các nhóm theo thời điểm ra đời (thuộc giai đoạn văn học nào) và thể loại văn họ
Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ SBT Văn 12 tập 2
Kẻ bảng sau vào vở rồi điền những nội dung cần thiết về tiếng Việt vào các mục trong bảng.
Quảng cáo


Giá trị văn học và tiếp nhận văn học SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 98
Có người cho rằng giá trị cao cao quý nhất của văn chương là nuôi dưỡng đời sống tâm hồn con người, hay nói như Thạch Lam là “làm cho lòng người được thêm trong sạc
Ôn tập phần Làm văn SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 89
Để làm được bài tập này, cần xem lại phần Ghi nhớ ở các bài học về các kiểu bài nghị luận. Chương trình và SGK Ngữ văn lớp 12 có các dạng bài nghị luận sau :

Luyện tập

Language focus – Unit 8 trang 90 Anh 12, Choose the appropriate prepositions. (Chọn giới từ thích hợp.)
Unit 8 : Life In The Future - Cuộc Sống Ở Tương Lai - Language focus - Unit 8 trang 90 Tiếng Anh 12....
Bài 3 trang 58 sgk Hóa 12, Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin với các chất sau:
Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin amino axit và protein. Bài 3 trang 58 sgk Hóa học 12. Viết các...
Ý kiến về sự lên tiếng và thái độ im lặng của con người trước các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, Cách...
- Ý kiến về sự lên tiếng và thái độ im lặng của con người trước các hiện tượng tiêu cực trong xã...
Reading-Unit 1 Trang 12 Anh 12, Before you read. While you read
Unit 1. Home life- Đời sống gia đình - Reading-Unit 1 Trang 12 Tiếng Anh 12. Before you read. While you read. After you...
Bài 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36 trang 16 sách bài tập (SBT) Hóa 12: Fructozơ thuộc loại
Fructozơ thuộc loại . Bài 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36 trang 16 sách bài tập (SBT) Hóa học 12 - Bài 7. Luyện...