SBT Văn 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Văn 12
Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca SBT Ngữ Văn 12 tập 1: Giải câu 1, 2, 3 trang 112
Cảm nhận của anh (chị) về hình Ph.G. Lor-ca được thể hiện qua bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca?
Nhân vật giao tiếp SBT Ngữ Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12
Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang:
Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 109 Sách...
1. Hãy xác định phương án trả lời chính xác trong những trường hợp dưới đây:
Ôn tập phần Văn học SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 106
1. Hãy thống kê toàn bộ các tác phẩm văn học Việt Nam trong SGK Ngữ văn 12, phân loại thành các nhóm theo thời điểm ra đời (thuộc giai đoạn văn học nào) và thể loại văn họ
Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ SBT Văn 12 tập 2
Kẻ bảng sau vào vở rồi điền những nội dung cần thiết về tiếng Việt vào các mục trong bảng.
Giá trị văn học và tiếp nhận văn học SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 98
Có người cho rằng giá trị cao cao quý nhất của văn chương là nuôi dưỡng đời sống tâm hồn con người, hay nói như Thạch Lam là “làm cho lòng người được thêm trong sạc
Ôn tập phần Làm văn SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 89
Để làm được bài tập này, cần xem lại phần Ghi nhớ ở các bài học về các kiểu bài nghị luận. Chương trình và SGK Ngữ văn lớp 12 có các dạng bài nghị luận sau :

Luyện tập

Câu 2.48 trang 20 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Giải bài 2.47 với thay đổi như sau Biên độ dao động...
Giải bài 2.47 với thay đổi như sau : Biên độ dao động của điểm là A, của điểm là 2A.Ngoài ra biết...
Câu 6 trang 128 Giải tích 12: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng y = √x và y=x
Câu 6 trang 128 SGK Giải tích 12: Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng. Thể tích của...
Suy nghĩ sau khi xem đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt sau: Đế Thích: Ông Trương ba(đắn đo rất lâu rồi quyết...
Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt - Lưu Quang Vũ - Suy nghĩ sau khi xem đoạn trích Hồn Trương Ba, da hàng thịt...
Lý thuyết sự ăn mòn kim loại, – Ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại hoặc hợp kim do tác dụng...
Sự ăn mòn kim loại - Lý thuyết sự ăn mòn kim loại. Ăn mòn kim loại là sự phá huỷ kim loại...
Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế. Ở nước ta đã hình thành các vùng động...