SBT Văn 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Văn 12
Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca SBT Ngữ Văn 12 tập 1: Giải câu 1, 2, 3 trang...
Cảm nhận của anh (chị) về hình Ph.G. Lor-ca được thể hiện qua bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca?...
Nhân vật giao tiếp SBT Ngữ Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới....
Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6,...
(1)   Bối cảnh hiện thực được phản ánh trong truyện ngắn Vợ nhặt (Kim Lân) là gì ?...
Ôn tập phần Văn học SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 106
Khi thống kê các tác phẩm thành những nhóm khác nhau, cần ghi rõ tên tác giả, tên tác phẩm, hoàn cảnh ra đời của mỗi tác phẩm và sắp xếp chúng theo đúng trật tự thời gian....
Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ SBT Văn...
Kẻ bảng sau vào vở rồi điền những nội dung cần thiết về tiếng Việt vào các mục trong bảng....
Giá trị văn học và tiếp nhận văn học SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3...
Có người cho rằng giá trị cao cao quý nhất của văn chương là nuôi dưỡng đời sống tâm hồn con người, hay nói như Thạch Lam là “làm cho lòng người được thêm trong sạc...
Ôn tập phần Làm văn SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,...
Để làm được bài tập này, cần xem lại phần Ghi nhớ ở các bài học về các kiểu bài nghị luận. Chương trình và SGK Ngữ văn lớp 12 có các dạng bài nghị luận sau :...

Luyện tập

Bài 2 trang 180 sgk Vật lý 12, 2. Các hạt nhân có cùng số A và khác số Z được gọi là hạt...
Tính chất và cấu tạo hạt nhân - Bài 2 trang 180 sgk Vật lý 12. 2. Các hạt nhân có cùng số A...
Bài 2 trang 98 sgk hóa học 12, Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế các kim loại tương ứng bằng một phương pháp...
Điều chế kim loại - Bài 2 trang 98 sgk hóa học 12. Từ Cu(OH)2, MgO, Fe2O3 hãy điều chế các kim loại tương...
Phân tích đoạn đầu của bài thơ Đất Nước – trích trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm: Có thể khẳng...
Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm - Phân tích đoạn đầu của bài thơ Đất Nước - trích trường ca Mặt đường khát vọng...
Phân tích hình tượng rừng xà nu, Nhà vănNguyễn Trung Thành có duyên với Tây Nguyên. Cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và...
Rừng Xà Nu - Nguyễn Trung Thành - Phân tích hình tượng rừng xà nu. Nhà vănNguyễn Trung Thành có duyên với Tây Nguyên....
Bài 7 trang 50 SGK Hình học 12: Cho hình trụ có bán kính đáy r, trục OO’ = 2r
Bài 7 trang 50 SGK Hình học 12: Ôn tập chương II - Mặt nón mặt trụ mặt cầu. Cho hình trụ có bán...