SBT Văn 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Văn 12
Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca SBT Ngữ Văn 12 tập 1: Giải câu 1, 2, 3 trang 112
Cảm nhận của anh (chị) về hình Ph.G. Lor-ca được thể hiện qua bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca?
Nhân vật giao tiếp SBT Ngữ Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12
Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang:
Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 109 Sách...
1. Hãy xác định phương án trả lời chính xác trong những trường hợp dưới đây:
Ôn tập phần Văn học SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 106
1. Hãy thống kê toàn bộ các tác phẩm văn học Việt Nam trong SGK Ngữ văn 12, phân loại thành các nhóm theo thời điểm ra đời (thuộc giai đoạn văn học nào) và thể loại văn họ
Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ SBT Văn 12 tập 2
Kẻ bảng sau vào vở rồi điền những nội dung cần thiết về tiếng Việt vào các mục trong bảng.

Quảng cáo
Giá trị văn học và tiếp nhận văn học SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 98
Có người cho rằng giá trị cao cao quý nhất của văn chương là nuôi dưỡng đời sống tâm hồn con người, hay nói như Thạch Lam là “làm cho lòng người được thêm trong sạc
Ôn tập phần Làm văn SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 89
Để làm được bài tập này, cần xem lại phần Ghi nhớ ở các bài học về các kiểu bài nghị luận. Chương trình và SGK Ngữ văn lớp 12 có các dạng bài nghị luận sau :

Luyện tập

Bài 6 trang 142 Sách bài tập Sinh 12: Thế nào là diễn thế sinh thái ? Hãy cho một ví dụ về diễn...
Bài 6 trang 142 Sách bài tập (SBT) Sinh 12: Thế nào là diễn thế sinh thái ? Hãy cho một ví dụ về...
Bài 4 trang 180 sgk Lý 12, 4. Chọn câu đúng.
Tính chất và cấu tạo hạt nhân - Bài 4 trang 180 sgk Vật lí 12. 4. Chọn câu đúng. ...
Bài tập 2 trang 117 SBT Sử 12: Hãy ghép thời gian với sự kiện trong bảng dưới đây cho phù
Hãy ghép thời gian với sự kiện trong bảng dưới đây cho phù hợp.. Bài tập 2 trang 117 Sách bài tập (SBT) Lịch...
Bình luận về sự đồng cảm và sẻ chia trong xã hội ta ngày nay: Đồng cảm và sẻ chia đã trở thành bài...
Nghị luận xã hội lớp 12 - về sự đồng cảm và sẻ chia trong xã hội ta ngày nay.. Đồng cảm và...
Bài 2 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 12: Giai đoạn Tân kiến tạo bắt đầu cách đây 65 triệu năm và tiếp...
Bài 2 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 12. Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo) ...