SBT Văn 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Văn 12
Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca SBT Ngữ Văn 12 tập 1: Giải câu 1, 2, 3 trang 112
Cảm nhận của anh (chị) về hình Ph.G. Lor-ca được thể hiện qua bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca?
Nhân vật giao tiếp SBT Ngữ Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12
Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang:
Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 109 Sách...
1. Hãy xác định phương án trả lời chính xác trong những trường hợp dưới đây:
Ôn tập phần Văn học SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 106
1. Hãy thống kê toàn bộ các tác phẩm văn học Việt Nam trong SGK Ngữ văn 12, phân loại thành các nhóm theo thời điểm ra đời (thuộc giai đoạn văn học nào) và thể loại văn họ
Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ SBT Văn 12 tập 2
Kẻ bảng sau vào vở rồi điền những nội dung cần thiết về tiếng Việt vào các mục trong bảng.

Quảng cáo
Giá trị văn học và tiếp nhận văn học SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 98
Có người cho rằng giá trị cao cao quý nhất của văn chương là nuôi dưỡng đời sống tâm hồn con người, hay nói như Thạch Lam là “làm cho lòng người được thêm trong sạc
Ôn tập phần Làm văn SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 89
Để làm được bài tập này, cần xem lại phần Ghi nhớ ở các bài học về các kiểu bài nghị luận. Chương trình và SGK Ngữ văn lớp 12 có các dạng bài nghị luận sau :

Luyện tập

Bài 21 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Giải các phương trình sau bằng cách đặt
Giải các phương trình sau bằng cách đặt . Bài 21 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao -...
Bài 5 trang 55 Hóa 12, Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin chứa 0,4 % Fe về khối lượng (mỗi...
Peptit và protein. Bài 5 trang 55 sgk Hóa học 12. Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin chứa 0,4...
Bài 7 trang 219 SGK Hóa 12 nâng cao , Hãy thực hiện những biến đổi sau:
Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác - Bài 7 trang 219 SGK hóa học 12 nâng cao . Hãy...
Câu 5 trang 40 Lý lớp 12 Nâng cao, Một vật rắn có khối lượng
Bài 7. Con lắc đơn - Con lắc vật lý - Câu 5 trang 40 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Một vật rắn...
Bài 4 trang 111 – sgk vật lý 12, Ở đâu xuất hiện điện từ trường?
Điện từ trường - Bài 4 trang 111 - sgk vật lý 12. Ở đâu xuất hiện điện từ trường? ...