SBT Văn 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Văn 12
Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca SBT Ngữ Văn 12 tập 1: Giải câu 1, 2, 3 trang...
Cảm nhận của anh (chị) về hình Ph.G. Lor-ca được thể hiện qua bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca?...
Nhân vật giao tiếp SBT Ngữ Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới....
Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6,...
(1)   Bối cảnh hiện thực được phản ánh trong truyện ngắn Vợ nhặt (Kim Lân) là gì ?...
Ôn tập phần Văn học SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 106
Khi thống kê các tác phẩm thành những nhóm khác nhau, cần ghi rõ tên tác giả, tên tác phẩm, hoàn cảnh ra đời của mỗi tác phẩm và sắp xếp chúng theo đúng trật tự thời gian....
Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ SBT Văn...
Kẻ bảng sau vào vở rồi điền những nội dung cần thiết về tiếng Việt vào các mục trong bảng....
Giá trị văn học và tiếp nhận văn học SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3...
Có người cho rằng giá trị cao cao quý nhất của văn chương là nuôi dưỡng đời sống tâm hồn con người, hay nói như Thạch Lam là “làm cho lòng người được thêm trong sạc...
Ôn tập phần Làm văn SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,...
Để làm được bài tập này, cần xem lại phần Ghi nhớ ở các bài học về các kiểu bài nghị luận. Chương trình và SGK Ngữ văn lớp 12 có các dạng bài nghị luận sau :...

Luyện tập

Câu 7.29 trang 52 SBT Lý 12 Nâng cao: Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng và vào một...
Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng và vào một tấm kim loại, người ta xác định...
Anh (chị) suy nghĩ như thế nào về việc xây dựng hạnh phúc gia đình qua những bữa cơm hàng ngày? Tổ chức tốt...
- Anh (chị) suy nghĩ như thế nào về việc xây dựng hạnh phúc gia đình qua những bữa cơm hàng ngày?. Tổ...
Bài 7 trang 119 SGK hóa học 12, Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp bột
Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ - Bài 7 trang 119 SGK hóa học 12. Hòa...
Nêu các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha. Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều...
Bài 30: Ôn tập - Câu 8 trang 116 SGK Công nghệ 12. Nêu các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ điện...
Câu 1.68 trang 24 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. Câu 1.68 trang 24 sách bài tập Giải tích 12...