SBT Văn 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Văn 12
Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca SBT Ngữ Văn 12 tập 1: Giải câu 1, 2, 3 trang 112
Cảm nhận của anh (chị) về hình Ph.G. Lor-ca được thể hiện qua bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca?
Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 109 Sách...
1. Hãy xác định phương án trả lời chính xác trong những trường hợp dưới đây:
Ôn tập phần Văn học SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 106
1. Hãy thống kê toàn bộ các tác phẩm văn học Việt Nam trong SGK Ngữ văn 12, phân loại thành các nhóm theo thời điểm ra đời (thuộc giai đoạn văn học nào) và thể loại văn họ
Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ SBT Văn 12 tập 2
Kẻ bảng sau vào vở rồi điền những nội dung cần thiết về tiếng Việt vào các mục trong bảng.
Quảng cáo


Giá trị văn học và tiếp nhận văn học SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 98
Có người cho rằng giá trị cao cao quý nhất của văn chương là nuôi dưỡng đời sống tâm hồn con người, hay nói như Thạch Lam là “làm cho lòng người được thêm trong sạc
Ôn tập phần Làm văn SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 89
Để làm được bài tập này, cần xem lại phần Ghi nhớ ở các bài học về các kiểu bài nghị luận. Chương trình và SGK Ngữ văn lớp 12 có các dạng bài nghị luận sau :

Luyện tập

Bài 3 trang 25 Sách bài tập Địa lý 12: So sánh đặc điểm thiên nhiên của đai cận nhiệt đới gió mùa trên...
So sánh đặc điểm thiên nhiên của đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi và đai ôn đới gió mùa trên núi.. Bài...
Bài 5.9 trang 34 sách bài tập Hóa 12: Cho biết vị trí của những nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn, vị
Cho biết vị trí của những nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn, vị trí của kim loại có tính khử mạnh nhất...
Bài 28.11 trang 78 Sách bài tập Vật Lý 12: Tốc độ của các êlectron khi đập vào anôt của một ống Cu-lít-giơ là...
Tốc độ của các êlectron khi đập vào anôt của một ống Cu-lít-giơ là 45 000 km/s. Để tăng tốc độ này thêm 5...
Bài 20.15 trang 54 SBT Vật Lý 12: Tụ điện của mạch có điện dung biến thiên được trong khoảng từ 60 pF
Tụ điện của mạch có điện dung biến thiên được trong khoảng từ 60 pF đến 240 pF. Hỏi tần số dao động riêng...
Bài 1, 2, 3 trang 185 SGK Sinh 12, Bài 1.Thế nào là diễn thế sinh thái?Bài 2.Hãy mô tả quá trình diễn thế...
Bài 41. Diễn thế sinh thái - Bài 1, 2, 3 trang 185 SGK Sinh 12. Bài 1.Thế nào là diễn thế sinh thái?Bài...