SBT Văn 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Văn 12
Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca SBT Ngữ Văn 12 tập 1: Giải câu 1, 2, 3 trang 112
Cảm nhận của anh (chị) về hình Ph.G. Lor-ca được thể hiện qua bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca?
Nhân vật giao tiếp SBT Ngữ Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12
Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang:
Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 109 Sách...
1. Hãy xác định phương án trả lời chính xác trong những trường hợp dưới đây:
Ôn tập phần Văn học SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 106
1. Hãy thống kê toàn bộ các tác phẩm văn học Việt Nam trong SGK Ngữ văn 12, phân loại thành các nhóm theo thời điểm ra đời (thuộc giai đoạn văn học nào) và thể loại văn họ
Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ SBT Văn 12 tập 2
Kẻ bảng sau vào vở rồi điền những nội dung cần thiết về tiếng Việt vào các mục trong bảng.

Quảng cáo
Giá trị văn học và tiếp nhận văn học SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 trang 98
Có người cho rằng giá trị cao cao quý nhất của văn chương là nuôi dưỡng đời sống tâm hồn con người, hay nói như Thạch Lam là “làm cho lòng người được thêm trong sạc
Ôn tập phần Làm văn SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 89
Để làm được bài tập này, cần xem lại phần Ghi nhớ ở các bài học về các kiểu bài nghị luận. Chương trình và SGK Ngữ văn lớp 12 có các dạng bài nghị luận sau :

Luyện tập

Câu 3 trang 53 Sách bài tập Địa lý 12: Cho bảng số liệu sau:
Cho bảng số liệu sau. Câu 3 trang 53 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12 - BÀI 20. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH...
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau
Bài 1. Pháp luật và đời sống - Câu 8 trang 15 SGK GDCD lớp 12. Chọn câu trả lời đúng trong các câu...
Bài 33.1, 33.2, 33.3 trang 93 Sách bài tập Vật Lý 12: Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điếm nào
Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điếm nào ?. Bài 33.1, 33.2, 33.3 trang 93 Sách bài tập (SBT) Vật...
Phân tích nhân vật Hộ để làm rõ tính bi kịch tinh thần của trí thức trước Cách Mạng Tháng Tám, Trong vườn hoa...
Đọc thêm: Đời Thừa - Nam Cao - Phân tích nhân vật Hộ để làm rõ tính bi kịch tinh thần của trí thức...