SBT Văn 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Văn 12
Soạn bài Đàn ghi ta của Lor-ca SBT Ngữ Văn 12 tập 1: Giải câu 1, 2, 3 trang...
Cảm nhận của anh (chị) về hình Ph.G. Lor-ca được thể hiện qua bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca?
Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6,...
1. Hãy xác định phương án trả lời chính xác trong những trường hợp dưới đây:
Ôn tập phần Văn học SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 106
1. Hãy thống kê toàn bộ các tác phẩm văn học Việt Nam trong SGK Ngữ văn 12, phân loại thành các nhóm theo thời điểm ra đời (thuộc giai đoạn văn học nào) và thể loại văn họ
Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ SBT Văn...
Kẻ bảng sau vào vở rồi điền những nội dung cần thiết về tiếng Việt vào các mục trong bảng.
Quảng cáo


Giá trị văn học và tiếp nhận văn học SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3...
Có người cho rằng giá trị cao cao quý nhất của văn chương là nuôi dưỡng đời sống tâm hồn con người, hay nói như Thạch Lam là “làm cho lòng người được thêm trong sạc
Ôn tập phần Làm văn SBT Văn 12 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,...
1. Ôn lại những yêu cầu cơ bản khi viết các dạng bài nghị luận.

Luyện tập

Câu 2 trang 193 SGK Vật Lý 12 Nâng cao, Hai sóng cùng tần số
Bài 36. Nhiễu xạ ánh sáng. Giao thoa ánh sáng - Câu 2 trang 193 SGK Vật Lý 12 Nâng cao. Hai sóng cùng...
Câu 4 trang 123 SGK Vật Lý 12 Nâng cao: Tìm năng lượng tập trung tại cuộn cảm
Bài 21. Dao động điện từ - Câu 4 trang 123 SGK Vật Lý 12 Nâng cao.. Một mạch dao động LC có năng...
Hãy nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển tổng hợp nền kinh tế.
Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ - Hãy nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ...
Ôn tập phần Văn học trang 136 SBT Văn 12 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 136
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 136 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 12 tập 1. Soạn bài Ôn tập phần Văn...
Bài 2 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao, Đốt cháy hoàn toàn 5,9 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X
Bài 11. Amin - Bài 2 trang 61 SGK hóa 12 nâng cao. Đốt cháy hoàn toàn 5,9 gam một hợp chất hữu cơ...