Quan sát, nhận biết – trang 42 – Mĩ thuật lớp 2 – Cánh Diều: Em hãy quan sát hình ảnh dưới đây và...
Quan sát và liên hệ với chủ đề, bài em đã học. Gợi ý giải quan sát, nhận biết – trang 42 –...
Chia sẻ cách sử dụng và bảo quản sản phẩm mĩ thuật – trang 77 – Mĩ thuật 2- Chân trời sáng tạo: Chia...
Chia sẻ ứng dụng và cách bảo quản. Hướng dẫn cách giải/trả lời chia sẻ cách sử dụng và bảo quản sản phẩm...
Trưng bày sản phẩm và chia sẻ – trang 77 – Mĩ thuật 2- Chân trời sáng tạo: Giới thiệu sơ đồ tên các...
Giới thiệu sơ đồ và chia sẻ bài em thích nhất. Vận dụng kiến thức giải trưng bày sản phẩm và chia sẻ...
Tạo sơ đồ tên các bài học – trang 76 – Mĩ thuật 2- Chân trời sáng tạo: Lập nhóm làm việc. Chọn giấy...
Lập nhóm với các bạn em Chọn giấy màu theo ý thích của nhó. Trả lời tạo sơ đồ tên các bài học...
Cách tạo sơ đồ tên các bài học – trang 75 – Mĩ thuật 2- Chân trời sáng tạo: Quan sát hình và chỉ...
Quan sát và chỉ ra cách tạo sơ đồ. Phân tích và giải cách tạo sơ đồ tên các bài học – trang...
Nêu tên các bài đã học – trang 74 – Mĩ thuật 2- Chân trời sáng tạo: Em đã học những bài nào trong...
Tìm hiểu thông tin và trả lời. Hướng dẫn cách giải/trả lời nêu tên các bài đã học – trang 74 – SGK...
Tìm hiểu nghệ thuật múa rối nước Việt Nam – trang 73 – Mĩ thuật 2- Chân trời sáng tạo: Quan sát các nhân...
Quan sát, tìm thông tin và trả lời. Lời Giải tìm hiểu nghệ thuật múa rối nước Việt Nam – trang 73 –...
Trưng bày sản phẩm và chia sẻ – trang 73 – Mĩ thuật 2- Chân trời sáng tạo: Nêu cảm nhận của em về...
Quan sát và trả lời. Giải chi tiết trưng bày sản phẩm và chia sẻ – trang 73 – SGK Mĩ thuật 2-...
Tạo hình con rối ngộ nghĩnh – trang 72 – Mĩ thuật 2- Chân trời sáng tạo: Chọn vật liệu phù hợp để tạo...
Chọn vật liệu để tạo hình rô bốt Tạo hình theo ý thích. Giải tạo hình con rối ngộ nghĩnh – trang 72...
Cách tạo hình con rối – trang 71 – Mĩ thuật 2- Chân trời sáng tạo: Quan sát hình và chỉ ra cách tạo...
Quan sát tranh và chỉ ra cách tạo hình. Lời giải bài tập, câu hỏi cách tạo hình con rối – trang 71...

Mới cập nhật

Trong quá trình quang hợp, cây xanh chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời thành dạng năng lượng nào sau đây?
Trao đổi chất ở sinh vật gồm quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường và chuyển Hướng dẫn cách giải/trả...
Chất nào sau đây là sản phẩm của quá trình trao đổi chất được động vật thải ra môi trường?
Trao đổi chất ở sinh vật gồm quá trình trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường và chuyển Gợi ý giải 22.1...
Hãy thực hiện thí nghiệm sau: Cho nước vào hai cốc thủy tinh. Sau đó, cho màu thực phẩm màu đỏ vào một cốc
Quá trình thoát hơi nước tạo động lực cho sự vận chuyển nước và muối khoáng trong cây Vận dụng kiến thức giải Câu...
Theo em, kết quả thí nghiệm của bạn nào sẽ dễ quan sát nhất? Giải thích
Quá trình thoát hơi nước tạo động lực cho sự vận chuyển nước và muối khoáng trong cây Vận dụng kiến thức giải Câu...
Trong thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước, tại sao khi cắt bớt cành hoa sẽ cho kết quả nhanh hơn?
Khi cắt bớt cành hoa, lúc này nước sẽ được tập trung vận chuyển lên cánh hóa mà không phải Gợi ý giải Câu...
Nếu trong phòng thí nghiệm không có CoCl2, em có thể dùng hóa chất nào khác để nhận biết ở lá có quá trình...
Quá trình thoát hơi nước tạo động lực cho sự vận chuyển nước và muối khoáng trong cây Hướng dẫn trả lời Câu hỏi...