Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 2 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo.

Hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 117 bài 28 Tự nhiên và xã hội lớp 2...
Dựa vào hiểu biết thực tế của bản thân. 2. Quan sát hình trên kết hợp hiểu biết của bản thân. Trả lời...
Hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 116 bài 28 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời...
Quan sát hành động của mọi người trong hình 9, 10, 11, 12. 2. Dựa vào hiểu biết thực tế của bản thân....
Hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 115 bài 28 Tự nhiên và xã hội lớp 2...
Quan sát hình trên kết hợp hiểu biết của bản thân. 2. Quan sát các tình huống trong hình 7 và 8. Gợi...
Hình thành và phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 114 bài 28 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân...
Quan sát các hình trên kết hợp hiểu biết của bản thân. Vận dụng kiến thức giải hoạt động hình thành và phát...
Khởi động trang 114 bài 28 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo: Kể tên một hiện tượng thiên tai...
Dựa vào hiểu biết thực tế của bản thân. Trả lời hoạt động khởi động trang 114 bài 28 SGK Tự nhiên và...
Hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 113 bài 27 Tự nhiên và xã hội lớp 2...
Dựa vào hiểu biết về hiện tượng thiên tai trong thực tế. Lời giải bài tập, câu hỏi hoạt động hình thành, phát...
Hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 113 bài 27 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời...
Theo dõi cuộc trò chuyện của các bạn trong hình. Lời giải bài tập, câu hỏi hoạt động hình thành, phát triển năng...
Hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 112 bài 27 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời...
Em đọc thông tin bên dưới các hình 7 – 12 tìm những rủi ro, thiệt hại do hạn hán, lũ, lụt gây...
Hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 111 bài 27 Tự nhiên và xã hội lớp 2...
Dựa vào đặc điểm về các hiện tượng thiên tai (bão; hạn hán; lũ, lụt) để chọn ô chữ cho phù hợp. 2....
Hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 110 bài 27 Tự nhiên và xã hội lớp 2 Chân trời...
Quan sát các hiện tượng tự nhiên trong hình 1, 2, 3, 4.. Lời Giải hoạt động hình thành, phát triển năng lực...

Mới cập nhật

Để dễ dàng quan sát kết quả thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước, nên dùng loại hoa nào sau đây?
Quá trình thoát hơi nước tạo động lực cho sự vận chuyển nước và muối khoáng trong cây Trả lời Câu hỏi trang 77...
Để quan sát rõ nhất sự đổi màu của giấy thấm được tẩm CoCl2, cách dán giấy thấm nào sau đây là đúng?
Quá trình thoát hơi nước tạo động lực cho sự vận chuyển nước và muối khoáng trong cây Phân tích, đưa ra lời giải...
Để bảo quản giấy tẩm CoCl2 tránh không khí ẩm, ta dùng hóa chất nào sau đây?
Quá trình thoát hơi nước tạo động lực cho sự vận chuyển nước và muối khoáng trong cây Phân tích, đưa ra lời giải...
Khi cắm một cành hoa vào cốc nước màu, để chứng minh có sự vận chuyển nước từ thân lên lá và hoa
Nước và muối khoáng được hấp thụ vào rễ nhờ lông hút, qua các tế bào ở phần thịt vỏ Hướng dẫn cách giải/trả...
Dựa vào kiến thức đã học, em hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa tiêu hóa, hệ hô hấp
Con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở người diễn ra gồm các giai Lời giải 30.12 ...
Em hãy cho biết những đối tượng trong bảng bên dưới cần cung cấp (+) hay cần hạn chế (-) ăn những loại thức...
Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người là khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi, trạng thái sinh lí Lời giải 30.11 -...