Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Bài viết 1 trang 50, 51 Tiếng Việt 2 Cánh Diều: Nghe-viết:...

Bài viết 1 trang 50, 51 Tiếng Việt 2 Cánh Diều: Nghe-viết: Ngôi trường mới...

Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 50, 51 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài viết 1

Câu 1. Nghe-viết: Ngôi trường mới.

Câu 2. Tìm đường đến trường.

a) Em chọn chữ s hoặc chữ x phù hợp với ô trống. Giúp bạn Sơn tìm đường đến trường. Biết rằng đường đến trường được đánh dấu bằng các tiếng có chữ s.

b) Em chọn dấu thanh (dấu hỏi hoặc dấu ngã) phù hợp với chữ in đậm. Giúp bạn Thủy tìm đường đến trường, biết rằng đường đến trường được đánh dấu bởi các tiếng có dấu hỏi.

Trả lời:

Quảng cáo

a)

b)

Câu 3. Tập viết

a) Viết chữ hoa: D

b) Viết ứng dụng: Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt.