Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Luyện từ và câu – Tuần 22 trang 15 Vở bài tập...

Luyện từ và câu – Tuần 22 trang 15 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: 1 Viết tên các loài chim trong những tranh sau...

1 Viết tên các loài chim trong những tranh sau . Luyện từ và câu – Tuần 22 trang 15 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 22 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2

1. Viết tên các loài chim trong những tranh sau :

1………………….                   2………………….

3…………………                   4………………….

5…………………                   6………………….

                                               7…………………

(đại bàng, cú mèo, chim sẻ, sào sậu, cò, chào mào, vẹt)

2. Hãy chọn tên loài chim thích hợp ghi vào mỗi chỗ trống dưới đây:

a) Đen như …….

b) Hôi như …….

c) Nhanh như…….        

d) Nói như…….  

e) Hót như…….   

(vẹt, quạ, khướu, cú, cắt)

3. Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay □ bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy :

Quảng cáo

    Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò □ Chúng thường cùng ở □ cùng ăn □ cùng làm việc và đi chơi cùng nhau □ Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

TRẢ LỜI:

1. Viết tên các loài chim trong những tranh sau :

1. chào mào       2. chim sẻ       3. cò         4. đại bàng

5. vẹt              6. sáo sậu        7. cú mèo

2. Hãy chọn tên loài chim thích hợp ghi vào mỗi chỗ trống dưới đây :

a) Đen như quạ.

b) Hôi như .

c) Nhanh như cắt.

d) Nói như vẹt.

e) Hót như khướu.

(vẹt, quạ, khướu, cú, cắt)

3. Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính tả sau khi thay □ bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy :

    Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò. Chúng thường cùng ở, cùng ăn, cùng làm việc và đi chơi cùng nhau.  Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.