Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Luyện từ và câu – Tuần 28 trang 45 Vở bài tập...

Luyện từ và câu – Tuần 28 trang 45 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết tên những loài cây mà em biết vào từng...

1. Viết tên những loài cây mà em biết vào từng nhóm cho phù hợp . Luyện từ và câu – Tuần 28 trang 45 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 28 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2

1. Viết tên những loài cây mà em biết vào từng nhóm cho phù hợp :

Cây lương thực, thực phẩm

Cây ăn qu

Cây ly gỗ

Cây bóng mát

Cây hoa

 M : lúa,……….

…………………

…………………

…………………

…………………

 M : cam,…….

………………………

………………………

…………………………

…………………………..

 M : xoan.

……………

……………

……………

……………

 M : bàng…

Quảng cáo

…………….

……………..

…………….

…………….

 M : cúc,…

……………

……………

……………

……………

2. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào □ :

    Chiều qua Lan nhận được thư bố Trong thư, bố dặn dò hai chị em Lan rất nhiều điều. Nhưng Lan nhớ nhất lời bố dặn riêng em ở cuối thư : “Con nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn để khi bố về □ bố con mình có cam ngọt ăn nhé !”

TRẢ LỜI:

1. Viết tên những loài cây mà em biết vào từng nhóm cho phù hợp :

Cây ơng thc, thực phẩm

– Cây ăn quả

Cây lấy gỗ

Cây bóng mát

Cây hoa

M : lúa, ngô, khoai lang, sắn (mì), khoai môn...

M : cam, quít, na, xoài, ổi, cóc, nho dưa…

M : xoan, bạch đàn, lim, sến, bằng lăng, gụ, tràm, xà cừ…

M : bàng, phượng vĩ, me, dâu, trứng cá,...

M : cúc, hồng, mai, đào, huệ, lan…

2. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào :

    Chiều qua . Lan nhận được thư bố . Trong thư, bố dặn dò hai chị em Lan rất nhiều điều. Nhưng Lan nhớ nhất lời bố dặn riêng em ở cuối thư : “Con nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn để khi bố về , bố con mình có cam ngọt ăn nhé !”

Quảng cáo