Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Luyện từ và câu – Tuần 29 trang 48 Vở bài tập...

Luyện từ và câu – Tuần 29 trang 48 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 1. Viết tên các bộ phận của một cây ăn quả...

1. Viết tên các bộ phận của một cây ăn quả . Luyện từ và câu – Tuần 29 trang 48 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 29 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2

1. Viết tên các bộ phận của một cây ăn quả

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(2) Viết những từ có thể dùng để tả các bộ phận của cây.

M : – thân cây to, cao, chắc, bạc phếch,………………………

……………………………………………………………………………………………

– cành cây………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

– lá cây………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. Đặt câu hỏi có cụm từ để làm gì để hỏi về việc làm của bạn nhỏ được vẽ trong mỗi tranh dưới đây. Sau đó, viết câu trả lời.

Tranh 1 : >

Câu hỏi : ……………………………………………………………………

Trả lời : ……………………………………………………………………..

Quảng cáo

Tranh 2 : >

Câu hỏi : …………………………………………………………………..

Trả lời : ……………………………………………………………………..

TRẢ LỜI:

1. Viết tên các bộ phận của một cây ăn quả.

Rễ, thân, lá, cành, hoa, quả…

(2) Viết những từ có thể dùng để tả các bộ phận của cây.

M : – Thân cây to, cao chắc, bạc phếch, sẩn sùi.

– Cành cây khẳng khiu, tỏa rộng, vươn thẳng, um tùm lá.

– Lá cây xanh non, xanh tươi, vàng úa.

3. Đặt câu hỏi có cụm từ để làm gì để hỏi về từng việc làm của bạn nhỏ được vẽ trong mỗi tranh dưới đây. Sau đó, viết câu trả lời.

Tranh 1 :

Câu hỏi : Bạn gái tưới cây để làm gì ?

Trả lời : Bạn gái tưới cây để cây mau lớn.

Tranh 2 :

Câu hỏi : Bạn trai vạch lá để làm gì ?

Trả lời : Bạn trai vạch lá để bắt sâu cho cây.