Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Luyện từ và câu – Tuần 30 trang 52 VBT Tiếng Việt...

Luyện từ và câu – Tuần 30 trang 52 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Tìm các từ ngữ:...

1. Tìm các từ ngữ. Luyện từ và câu – Tuần 30 trang 52 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 30 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2

1. Tìm các từ ngữ:

a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi:

M : thương yêu,………………………………………………………….

b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ :

M : biết ơn………………………………………………………………..

2. Đặt ít nhất hai câu với hai từ em tìm được ở bài tập 1 :

– ……………………………………………………………………………..

– ……………………………………………………………………………..

– ……………………………………………………………………………..

– ……………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………

3. Ghi lại hoạt động của thiếu nhi kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ trong mỗi tranh dưới đây bằng một câu :

Tranh 1 :

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tranh 2:

Quảng cáo

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tranh 3:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

1. Tìm các từ ngữ :

a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi :

M : thương yêu, quan tâm, nhớ thương, quý mến…

b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi đối với Bác Hồ :

M : biết ơn, kính yêu, tôn kính, kính trọng…

2. Đặt ít nhất hai câu với hai từ em tìm được ở bài tập 1 :

Bác Hồ rất quan tâm đến đời sống của thiếu nhi.

Bác Hồ luôn luôn quý mến thiếu niên nhi đồng.

Thiếu nhi luôn kính yêu Bác Hồ, vị cha già vĩ đại của dân tộc.

3. Ghi lại hoạt động của thiếu nhi kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ trong mỗi tranh dưới đây bằng một câu :

Tranh 1 : Thiếu nhi xếp hàng vào viếng lăng Bác Hồ.

Tranh 2 : Thiếu nhi dâng hoa lên tượng đài Bác Hồ.

Tranh 3 : Thiếu nhi hưởng ứng phong trào trồng cây theo lời kêu gọi của Bác Hồ.>