Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập làm văn – Tuần 23 trang 21 Vở bài tập Tiếng...

Tập làm văn – Tuần 23 trang 21 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau...

(1) Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau . Tập làm văn – Tuần 23 trang 21 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 23 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

(1) Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :

– Mẹ ơi, đây có phải con hươu sao không ạ ?

– Phải đấy, con ạ.

M : – Trông nó dễ thương quá !

       – Nó giống con hươu trong phim thế, mẹ nhỉ ?

       – Nó xinh quá !

a) – Con báo có trèo cây được không ạ ?

    – Được chứ ! Nó trèo giỏi lắm.

    -……………………………………………………………………………………….

b) – Thưa bác, bạn Lan có nhà không ạ ?

    – Có. Lan đang học bài ở trên gác.

    -……………………………………………………………………………………….

2. Chép lại 2 – 3 điu trong nội quy của trường em.

    -…………………………………………………………………………………………..

    ……………………………………………………………………………………………

    -…………………………………………………………………………………………..

    ……………………………………………………………………………………………

    -…………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

    ……………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

(1) Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :

      – Mẹ ơi, đây có phải con hươu sao không ạ ?

      – Phải đấy, con ạ.

M : – Trông nó dễ thương quá !

       – Nó giống con hươu trong phim thế, mẹ nhỉ ?

       – Nó xinh quá !

   a) – Con báo có trèo cây được không ạ ?

       – Được chứ ! Nó trèo giỏi lắm.

       Hay thế mẹ nhỉ ! Nó giỏi hơn cả voi luôn.

   b) – Thưa bác, bạn Lan có nhà không ạ ?

       – Có. Lan đang học bài ở trên gác.

       Bác cho cháu lên gặp bạn Lan một chút được không ạ ?

2. Chép lại 2 – 3 điều trong nội quy của trường em.

   – Các em phải vâng lời thầy, cô giáo và cha mẹ.

   – Các em học sinh phải đi học đúng giờ.

   – Không được vứt rác trong sân trường, phải giữ vệ sinh chung.

   – Phải giữ trật tự không chen lấn, xô đẩy khi xếp hàng vào lớp.>

   ….