Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập làm văn – Tuần 25 trang 28 Vở bài tập Tiếng...

Tập làm văn – Tuần 25 trang 28 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau...

1. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau . Tập làm văn – Tuần 25 trang 28 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 25 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

1. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau :

a) – Hương cho tớ mượn cái tẩy nhé ?

    -Ừ.

    -……………………………………………………………………………………….

b) – Em cho anh chạy thử cái tàu thuỷ của em nhé ?

    – Vâng.

    -………………………………………………………………………………………

2. Quan sát tranh (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 67), trả lời câu hỏi :

a) Tranh vẽ cảnh gì ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) Sóng biển như thế nào ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) Trên mặt biển có những gì ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

d) Trên bầu trời có những gì ?

Quảng cáo

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

1. Viết lời đáp trong mỗi đoạn đối thoại sau :

a) – Hương cho tớ mượn cái tẩy nhé ?

    -Ừ.

    – Cảm ơn Hương rất nhiều !

b) – Em cho anh chạy thử cái tàu thủy của em nhé ?

    – Vâng.

    – Cảm ơn em nha ! Em ngoan lắm !

2. Quan sát tranh (sách Tiếng Việt 2, tập hai, trang 67), trả lời câu

hỏi :

a) Tranh vẽ cảnh gì ?

Tranh vẽ cảnh biển buổi sáng.

b) Sóng biển như thế nào ?

Sóng biển xanh nhấp nhô.

c) Trên mặt biển có những gì ?

Trên mặt biển có đoàn thuyền giương buồm ra khơi đánh bắt cá.

d) Trên bầu trời có những gì ?

Trên bầu trời có đàn hải âu đang bay lượn, những đám mây đang trôi và mặt trời đỏ rực như lửa.

>

Quảng cáo