Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chính tả – Tuần 26 trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng...

Chính tả – Tuần 26 trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Điền vào chỗ trống...

Điền vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 26 trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 26 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Điền vào chỗ trống :

a) r hoặc d

Lời ve kim ….a diết         Khâu những đường rạo ….ực

Xe sợi chỉ âm thanh        Vào nền mây trong xanh.

b) ưt hoặc ưc

Mới vừa nắng quái         Cây cối trong vườn

Sân hãy r….. vàng          Rủ nhau th..’… dậy

Bỗng chiều sẫm lại         Đêm như loãng ra

Mờ mịt sương giăng.      Trong mùi hoa ấy.

Quảng cáo

Điền vào chỗ trống :

a) r hoặc d

Lời ve kim da diết

Xe sợi chỉ âm thanh

Khâu những đường rạo rực

Vào nền mây trong xanh.

b) ưt hoặc ức

Mới vừa nắng quái                Cây cối trong vườn

Sân hãy rực vàng                 Rủ nhau thức dậy

Bỗng chiều sẫm lại                Đêm như loãng ra

Mờ mịt sương giăng.             Trong mùi hoa ấy.

Quảng cáo