Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập làm văn – Tuần 32 trang 62 Vở bài tập (VBT)...

Tập làm văn – Tuần 32 trang 62 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau...

1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau . Tập làm văn – Tuần 32 trang 62 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 32 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :

a) Em muốn mượn bạn quyển truyện. Bạn bảo : “Truyện này tớ cũng đi mượn.”

Em đáp : ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

b) Em nhờ bố làm giúp em bài tập vẽ. Bố bảo : “Con cần tự làm bài chứ !”

Em đáp : ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

c) Em xin đi chợ cùng mẹ. Mẹ bảo : “Con ở nhà học bài đi !”

Em đáp : ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

2. Viết lại 2 – 3 câu trong một trang sổ liên lạc của em.

Quảng cáo

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

1. Viết lời đáp của em trong các trường hợp sau :

a) Em muốn mượn bạn quyển truyện. Bạn bảo : ‘Truyện này tớ cũng đi mượn.”

Em đáp : Thế thì thôi vậy. cảm ơn bạn.

b) Em nhờ bố làm giúp em bài tập vẽ. Bố bảo : “Con cần tự làm bài chứ !”

Em đáp : Vâng ạ ! Con sẽ tự làm ngay.

c) Em xin đi chợ cùng mẹ. Mẹ bảo : “Con ở nhà học bài đi !”

Em đáp : Dạ. Con ở nhà đây ạ.

2. Viết lại 2 – 3 câu trong một trang sổ liên lạc của em.

(Các em tự ghi.)

Quảng cáo