Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tiết 1 – Tuần 27 trang 34 Vở BT Tiếng Việt 2...

Tiết 1 – Tuần 27 trang 34 Vở BT Tiếng Việt 2 tập 2: Tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi “Khi nào ?” Đánh dấu...

1. Tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi “Khi nào ?” Đánh dấu x vào □ trước ý trả lời đúng . Tiết 1 – Tuần 27 trang 34 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 1 – Tuần 27 – Ôn tập giữa học kì 2

1. Tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi “Khi nào ?” Đánh du x vào □ trước ý trả lời đúng :

a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.

mùa hè

hoa phượng vĩ

nở đỏ rực

b) Hoa phượng vĩ nở đỏ rực khi hè về.

hoa phượng vĩ

nở đỏ rực

khi hè về

2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm :

a) Nhng đêm trăng sáng, dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(3) Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :

a) Khi bạn cảm ơn em vì em đã làm một việc tốt cho bạn.

Em đáp………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

b) Khi một cụ già cảm ơn em vì em đã chỉ đường cho cụ.

Quảng cáo

Em đáp………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

c) Khi bác hàng xóm cảm ơn em vì em đã trông giúp em bé cho bác một lúc.

Em đáp………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

1. Tìm bộ phận của mỗi câu dưới đây trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”. Đánh dấu x vào trước ý trả lời đúng :

a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực.

× mùa hè

b) Hoa phượng vĩ nở đỏ rực khi hè về.

×□ khi hè về

2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm :

a) Những đêm trăng sáng, dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng.

Khi nào dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng ?

b) Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.

Ve nhởn nhơ ca hát khi nào ?

(3) Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :

a) Khi bạn cảm ơn vì em đã làm một việc tốt cho bạn :

Em đáp : Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà.

b) Khi một cụ già cảm ơn em vì em đã chỉ đường cho cụ.

Em đáp : Dạ, có gì đâu ạ !

c) Khi bác hàng xóm cảm ơn vì em đã trông giúp em bé cho bác một lúc.

Em đáp : Không có gì đâu bác ạ. Bé rất ngoan, cháu thích chơi với bé lắm.

>

Quảng cáo