Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tiết 2 – Tuần 27 trang 35 VBT Tiếng Việt 2 tập...

Tiết 2 – Tuần 27 trang 35 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: Viết từ ngữ về bốn mùa...

1. Viết từ ngữ về bốn mùa . Tiết 2 – Tuần 27 trang 35 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 2 – Tuần 27 – Ôn tập giữa học kì 2

1. Viết từ ngữ về bốn mùa :

2. Ngắt đoạn trích sau thành 5 câu rồi chép vào chỗ trống. Nhớ viết hoa chữ đầu câu :

    Trời đã vào thu những đám mây bớt đổi màu trời bớt nặng gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng trời xanh và cao dần lên.

……………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

1. Viết từ ngữ về 4 mùa :

2. Ngắt đoạn trích sau thành 5 câu rồi chép vào chỗ trống. Nhớ viết hoa chữ đầu câu :

    Trời đã vào thu. Những đám mây bớt đổi màu. Trời bớt nặng. Gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng. Trời xanh và cao dần lên.>