Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tiết 3 – Tuần 35 trang 72 Vở bài tập Tiếng Việt...

Tiết 3 – Tuần 35 trang 72 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau...

(1) Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau . Tiết 3 – Tuần 35 trang 72 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 3 – Tuần 35 – Ôn tập cuối học kì 2

(1) Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mi câu sau :

a) Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.

……………………………………………………………………………………………

b) Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp.

……………………………………………………………………………………………

c) Tàu Phương Đông buông neo trong vùng biển Trường Sa.

……………………………………………………………………………………………

d) Bên vệ đường, một chú bé đang say mê thổi sáo.

……………………………………………………………………………………………

2. Điền dấu chấm hỏi hoặc dấu phẩy vào mỗi □ trong truyện vui sau :

Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn :

– Chiến này □ mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết viết một chữ nào □

Chiến đáp :

Quảng cáo

– Thế bố cậu là bác sĩ răng □ sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào □

TRẢ LỜI:

(1) Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho những câu sau :

a) Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.

Ở đâu đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ ?

b) Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp.

Chú mèo mướp vẫn nằm lì ở đâu ?

c) Tàu Phương Đông buông neo trong vùng biển Trường Sa.

Tàu Phương Đông buông neo ở đâu ?

d) Bên vệ đường, một chú bé đang say mê thổi sáo.

Ở đâu một chú bé đang say mê thổi sáo ?

2. Điền dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm phẩy vào mỗi □ trong truyện vui sau:

Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn :

– Chiến này , mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết viết một chữ nào ?

– Chiến đáp :

Thế bố cậu là bác sĩ răng , sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào ?