Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tiết 4 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng...

Tiết 4 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em...

1. Viết lời đáp của em . Tiết 4 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 4 – Tuần 35 – Ôn tập cuối học kì 2

1. Viết lời đáp của em :

a) Khi ông bà tặng quà, chúc mừng sinh nhật em.

Em đáp ……………………………………………………………………

b) Khi bố mẹ chúc mừng em được điểm 10.

Em đáp …………………………………………………………………..         

c) Khi các bạn trong lớp chúc mừng em được đi dự trại hè.

Em đáp …………………………………………………………………..      

2. Đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào cho mỗi câu sau đây :

a) Gấu đi lặc lè.

…………………………………………………………………………………….

b) Sư Tử giao việc cho bề tôi rất hợp lí.

…………………………………………………………………………………….

c) Vẹt bắt chước tiếng người rất giỏi.

Quảng cáo

…………………………………………………………………………………….

TRẢ LỜI:

1. Viết lời đáp của em :

a) Khi ông bà tặng quà, chúc mừng sinh nhật em.

Em đáp : Cháu thích lắm. Cảm ơn ông bà ạ !

b) Khi bố mẹ chúc mừng em được điểm 10.

Em đáp : Con cảm ơn bố mẹ. Con sẽ cố gắng học tốt hơn nữa.

c) Khi các bạn trong lớp chúc mừng em được đi dự trại hè.

Em đáp : Cảm ơn các bạn nhé !

2. Đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào cho các câu sau :

a) Gấu đi lặc lè.

Gấu đi như thế nào ?

b) Sư Tử giao việc cho bề tôi rất hợp lí.

Sư Tử giao việc cho bề tôi như thế nào ?

c) Vẹt bắt chước tiếng người rất giỏi.

Vẹt bắt chước tiếng người như thế nào ?