Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tiết 4 – Tuần 27 trang 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng...

Tiết 4 – Tuần 27 trang 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Viết đoạn văn ngắn (3-4 câu) về một loài chim hoặc gia...

Viết đoạn văn ngắn (3-4 câu) về một loài chim hoặc gia cầm (gà, vịt, ngỗng…) mà em biết.. Tiết 4 – Tuần 27 trang 37 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 4 – Tuần 27 – Ôn tập giữa học kì 2

Viết đoạn văn ngắn (3-4 câu) về một loài chim hoặc gia cầm (gà, vịt, ngỗng…) mà em biết.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

Viết đoạn văn ngắn (3 – 4 câu) về một loài chim hoặc gia cầm (gà, vịt ngỗng….) mà em biết.

Bài làm

    Ông em nuôi một con vt trong cái lồng to. Lông của nó màu trắng. Mỏ màu vàng. Ông nuôi nó từ nhỏ nên nó rất thân với em.

Quảng cáo