Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tiết 5 – Tuần 27 trang 38 Vở bài tập Tiếng Việt...

Tiết 5 – Tuần 27 trang 38 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Như thế nào ?”....

1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Như thế nào ?”. Đánh dấu × vào □ trước ý trả lời đúng . Tiết 5 – Tuần 27 trang 38 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 5 – Tuần 27 – Ôn tập giữa học kì 2

1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Như thế nào ?. Đánh dấu × vào □ trước ý trả lời đúng :

a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông.

□ mùa hè      □ đỏ rực             □ hai bên bờ sông

b) Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.

□ ve          □ nhởn nhơ        □ suốt mùa hè

2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm :

a) Chim đậu trắng xoá trên những cành cây.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) Bông cúc sung sướng khôn tả.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(3) Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :

a) Ba em nói rằng tối nay ti vi chiếu bộ phim em thích.

Em đáp………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

b) Bạn em báo tin bài làm của em được điểm cao.

Em đáp………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

c) Cô giáo (thầy giáo) cho biết lớp em không đoạt giải Nhất trong tháng thi đua này.

Em đáp………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

TRẢ LỜI:

1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Như thế nào ?”. Đánh dấu × vào trước ý trả lời đúng :

a) Mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông.

×□ đỏ rực

b) Ve nhởn nhơ ca hát suốt cả mùa hè.

×□ nhởn nhơ

2. Đặt câu hỏi cho một bộ phận được in đậm :

a) Chim đậu trắng xóa trên những cành cây.

Chim đậu trên những cành cây như thế nào ?

b) Bông cúc sung sướng khôn tả.

Bông cúc sung sướng như thế nào ?

(3) Ghi lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :

a) Ba em nói rằng tối nay ti vi chiếu bộ phim em thích.

Em đáp : Thích quá đi ! Tối nay ba sẽ cho con xem chứ ạ ?

b) Bạn em báo tin bài làm của em được điểm cao.

Em đáp : , thích quá ! Cảm ơn cậu đã cho biết nhé !

c) Cô giáo (thầy giáo) cho biết lớp em không đoạt giải Nhất trong tháng thi đua này.

Em đáp : Thật là tiếc. Tháng sau lớp em sẽ cố gắng hơn nữa.>