Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập Tiếng Việt...

Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau...

1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau . Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 5 – Tuần 35 – Ôn tập cuối học kì 2

1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :

a) Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen : “Cháu bà giỏi quá !”

Em đáp ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

b) Em hát và múa cho dì xem. Dì khen : “Cháu hát hay, múa dẻo quá !”

Em đáp ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

c) Bạn em va vào bàn, làm rơi cái lọ. Em nhanh tay đỡ được. Bạn khâm phục : “Cậu nhanh thật đấy !”

Em đáp ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

2. Đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho mỗi câu dưới đây :

a) Vì khôn ngoan, Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài.

…………………………………………………………………………………..

b) Vì gấu trắng có tính tò mò, người thuỷ thủ thoát nạn.

…………………………………………………………………………………….

Quảng cáo

c) Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì ghen tức.

…………………………………………………………………………………….

TRẢ LỜI:

1. Viết lời đáp của em trong những trường hợp sau :

a) Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen : “Cháu bà giỏi quá” !

Em đáp : Có gì đâu ạ !

b) Em hát và múa cho dì xem. Dì khen : “Cháu hát hay, múa dẻo quá !”

Em đáp : Cháu cảm ơn dì đã khen cháu !

c) Bạn em va vào bàn, làm rơi cái lọ. Em nhanh tay đỡ được. Bạn khâm phục : “Cậu nhanh thật đấy !”

Em đáp : Do may mắn thôi. Lần sau cẩn thận nhé !

2. Đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho các câu dưới đây :

a) Vì khôn ngoan, Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài.

Vì sao Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài ?

b) Vì gấu trắng có tính tò mò, người thủy thủ thoát nạn.

Vì sao người thủy thủ thoát nạn ?

c) Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì ghen tức.

Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh ?

Quảng cáo