Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tiết 6 – Tuần 27 trang 39 Vở bài tập (VBT) Tiếng...

Tiết 6 – Tuần 27 trang 39 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm...

Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau . Tiết 6 – Tuần 27 trang 39 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 6 – Tuần 27 – Ôn tập giữa học kì 2

Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau :

Tên loài thú

Hoạt động / đc đỉểm

 M : hổ,

 -…………………

 -…………………

 -…………………

 -…………………

 -…………………

 -…………………

 Săn mồi / dữ tợn

 – ……………………………………………

 – ……………………………………………

Quảng cáo

 – ……………………………………………

 – ……………………………………………

 – ……………………………………………

 – ……………………………………………

TRẢ LỜI:

Điền từ chỉ loài thú và cử chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau :

Tên loài thú

Hoạt động / đc đỉểm

 M : hổ,

 – thỏ

 – sóc

 – lợn lòi

 Săn mồi / dữ tợn

 – chạy / rất nhanh>

 – chuyền cành / nhanh thoăn thoắt>

 – húc nhau rất khỏe.