Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập Tiếng Việt...

Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau...

1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau . Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 7 – Tuần 35 – Ôn tập cuối học kì 2

1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :

a) Em ngã đau. Bạn chạy đến đỡ em dậy, vừa xoa chỗ đau cho em vừa nói: “Bạn đau lắm phải không ?”

Em đáp…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

b) Em rất buồn vì lỡ tay làm vỡ chiếc ấm pha trà của ông. Ông bảo : “Đừng tiếc nữa cháu ạ ! Ông sẽ mua chiếc khác.”

Em đáp…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

c) Em quét nhà đỡ mẹ. Nhà chưa thật sạch, nhưng mẹ bảo : “Con muốn giúp mẹ là tốt rồi. Nhất định lần sau con sẽ quét sạch hơn.”

Em đáp ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

2. Kể chuyện theo tranh, rồi đặt tên cho câu truyện :

Tranh 1 ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Tranh 2 ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Tranh 3 ……………………………………………………………………

Quảng cáo

…………………………………………………………………………………….

Tranh 4 ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Tên câu chuyện ………………………………………………………..

TRẢ LỜI:

1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :

a) Em ngã đau. Bạn chạy đến đỡ em dậy. Vừa xoa chỗ đau cho em vừa nói : “Bạn đau lắm phải không ?”

Em đáp : Cảm ơn bạn. Mình không sao đâu.

b) Em rất buồn vì lỡ tay làm vỡ chiếc ấm pha trà của ông. Ông bảo : “Đừng tiếc nữa cháu ạ ! Ông sẽ mua chiếc khác.”

Em đáp : Cháu xin lỗi ông ạ ! Lần sau, cháu sẽ cẩn thận hơn.

c) Em quét nhà đỡ mẹ. Nhà chưa thật sạch, nhưng mẹ bảo : “Con muốn giúp mẹ là tốt rồi. Nhất định lần sau con sẽ quét sạch hơn.”

Em đáp : Cảm ơn mẹ. Lần sau con sẽ cố để quét sạch hơn ạ.

2. Kể truyện theo tranh, rồi đặt tên cho câu chuyện :

Tranh 1 : Nam đang trên đường đi học. Đi trước Nam là một bé gái học lớp Một cùng trường.

Tranh 2 : Bỗng cô bé vấp phải hòn đá, và bị ngã xuống đường.

Nam vội chạy lại đỡ em bé đứng lên và hỏi em có sao không?

Tranh 3 : Bé khóc vì quá đau. Nam lau nước mắt cho bé và dỗ em nín. Rồi Nam nhặt nhành hoa mà bé làm rớt đưa cho em.>

Tranh 4 : Sau đó Nam và bé cùng đi tiếp đến trường. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui.

Tên câu chuyện : Một việc tốt trên đường đi học

Quảng cáo