Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 85 Luyện tập chung – Câu 1, 2, 3, 4, 5...

Bài 85 Luyện tập chung – Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 101 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 101 bài 85 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1. Câu 1. Tính nhẩm. Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 101 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 – Bài 85+86+87. Luyện tập chung

1. Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 16 – 8 = ….. \cr
& 14 – 7 = ….. \cr
& 18 – 9 = ….. \cr} \)    \(\eqalign{& 9 + 8 = ….. \cr & 7 + 6 = ….. \cr & 5 + 7 = ….. \cr} \)     \(\eqalign{& 12 – 6 = ….. \cr & 4 + 7 = ….. \cr & 17 – 9 = ….. \cr} \) 

\(\eqalign{
& 20 – 1 = ….. \cr
& 20 – 5 = ….. \cr
& 20 – 10 = ….. \cr} \)                                                                 

2. Đặt tính rồi tính:

37 + 48                      71 – 25

46 + 47                       93 – 87                                                                                

3. Tìm x:

a) x + 24 = 50

b) x – 18 = 18

c) 60 – x = 48

4. Bao gạo to cân nặng 45kg, bao gao bé nhẹ hơn bao gạo to 18kg. Hỏi bao gạo bé cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam ?

5. Dùng thước và bút nối các điểm để có ba hình chữ nhật:

 

1.

\(\eqalign{
& 16 – 8 = 8 \cr
& 14 – 7 = 7 \cr
& 18 – 9 = 9 \cr} \)               \(\eqalign{& 9 + 8 = 17 \cr & 7 + 6 = 13 \cr & 5 + 7 = 12 \cr} \)             \(\eqalign{& 12 – 6 = 6 \cr & 4 + 7 = 11 \cr & 17 – 9 = 8 \cr} \)

\(\eqalign{
& 20 – 1 = 19 \cr
& 20 – 5 = 15 \cr
& 20 – 10 = 10 \cr} \)                                                                         

2.

                                                                                 

Quảng cáo

3. Tìm x:

a) x + 24 = 50

   x = 50 – 24

   x = 26

b) x – 18 = 18

    x = 18 +18

    x = 36

c) 60 – x = 48

     x = 60 – 48

     x = 12

4.

Tóm tắt

Bao to có                        : 45kg

Bao gạo nhỏ nhẹ hơn     : 18kg

Bao nhỏ có                      :….kg?

Bao bé cân nặng:

45 – 18 = 27 (kg)

Đáp số: 27kg

5.

Quảng cáo