Vở bài tập Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 2 (VBT Toán lớp 2) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1 5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
Quảng cáo


Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1: Bài 84 Ôn tập về giải toán
1. Thùng thứ nhất có 48l dầu, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 9l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Luyện tập

Tập đọc: Người làm đồ chơi trang 133 Tiếng Việt 2 tập 2: Vì sao bác Nhân định chuyển về quê ?
Soạn bài Tập đọc: Người làm đồ chơi trang 133 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. - Bác đừng về. Bác ở đây làm...
Chính tả Người làm đồ chơi, Câu 1. Điền vào chỗ trống: “chăng” hay “trăng”:Câu 2.a. Điền “ch” hay “tr” vào chỗ trống:
Người làm đồ chơi - Chính tả Người làm đồ chơi. Câu 1. Điền vào chỗ trống:a) “chăng” hay “trăng”:Câu 2.a. Điền “ch” hay...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 159 sgk Toán lớp 2: Luyện tập trang 159 Toán lớp 2
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 159 sgk Toán lớp 2: Luyện tập trang 159 SGK Toán lớp 2. Bài 1: Tính, Bài...
Chính tả bài Kho báu trang 85 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền “ua” hoặc “uơ” vào chỗ trống:Câu 2. Điền...
Chính tả (Nghe-Viết): Kho báu - Chính tả bài Kho báu trang 85 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Điền “ua” hoặc...
Chính tả – Tuần 4 trang 14 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền iên hoặc yên vào chỗ trống:
Điền iên hoặc yên vào chỗ trống: Chính tả - Tuần 4 trang 14 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập...