Vở bài tập Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 2 (VBT Toán lớp 2) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1 5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Quảng cáo
Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1: Bài 84 Ôn tập về giải toán
1. Thùng thứ nhất có 48l dầu, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 9l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Luyện tập

Bài 36 Luyện tập – Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 41 VBT Toán 2 tập 1: Cóhình tam giác, tứ giác
1.Tính nhẩm. Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 - Bài 36. Luyện tập ...
Giới thiệu một vài đồ thủ công làm ruộng mà em biết, Đoạn văn tả cái liềm. Cán gỗ hình tròn, dài độ nửa...
Văn Miêu Tả - Giới thiệu một vài đồ thủ công làm ruộng mà em biết. Đoạn văn tả cái liềm. Cán gỗ hình...
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 vở bài tập Toán lớp 2 tập 1 3. Mỗi bước chân của anh dài 44cm,...
3. Mỗi bước chân của anh dài 44cm, mỗi bước chân của em ngắn hơn mỗi bước chân của anh 18cm. Hỏi mỗi bước...
Soạn bài Sông Hương – Tiếng Việt lớp 2
Sông Hương - Soạn bài Sông Hương. Câu hỏi 1: Tìm những từ chỉ các màu xanh khác nhau của sông. Câu hỏi 2:...
Tả một thứ nông cụ mà em nhìn thấy, Đoạn văn tả cái cày. Thân cày, náng cày, chỗ để tay cầm (seo cày)...
Văn Miêu Tả - Tả một thứ nông cụ mà em nhìn thấy. Đoạn văn tả cái cày. Thân cày, náng cày, chỗ để...