Vở bài tập Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 2 (VBT Toán lớp 2) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1 5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Quảng cáo
Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1: Bài 84 Ôn tập về giải toán
1. Thùng thứ nhất có 48l dầu, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 9l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Luyện tập

Soạn bài Cháy nhà hàng xóm – Tiếng Việt lớp 2
Cháy nhà hàng xóm - Soạn bài Cháy nhà hàng xóm. Câu hỏi 1: Thấy có nhà cháy mọi người trong làng làm gì?...
Bài 1, 2, 3 trang 5 sgk Toán 2: Số hạng – Tổng
Bài 1, 2, 3 trang 5 sgk toán 2: Số hạng - Tổng. Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)....
Tập làm văn Qua suối, Câu 1.Nghe kể câu chuyện “Qua suối”, trả lời câu hỏi:Câu 2. a.Bác Hồ và các chiến sĩ bảo...
Cháu nhớ Bác Hồ - Tập làm văn Qua suối. Câu 1.Nghe kể câu chuyện “Qua suối”, trả lời câu hỏi:Câu 2. a.Bác Hồ...
Bài 1, 2, 3 trang 17 sgk Toán 2: 49 + 25
Bài 1, 2, 3 trang 17 sgk toán 2: 49 + 25. Bài 1. Tính; Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống;...
Chính tả Quả tim khỉ, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. a. Tên nhiều con vật bắt đầu bằng chữ s.b. Điền các...
Quả tim khỉ - Chính tả Quả tim khỉ. Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. a. Tên nhiều con vật bắt đầu bằng...