Vở bài tập Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 2 (VBT Toán lớp 2) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1 5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Câu 1, 2 trang 3 Vở bài tậpToán 2 tập 2: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành...
1.Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu) :
Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1: Bài 84 Ôn tập...
1. Thùng thứ nhất có 48l dầu, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 9l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Luyện tập

Chính tả Ai ngoan sẽ được thưởng trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:
Chính tả (Nghe-Viết): Ai ngoan sẽ được thưởng - Chính tả Ai ngoan sẽ được thưởng trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 2....
Soạn bài Nội quy đảo khỉ – Tiếng Việt lớp 2
Nội quy đảo khỉ - Soạn bài Nội quy đảo khỉ. Câu hỏi 1: Nội quy đảo khi có mấy điều?Câu hỏi 2: Em...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 sgk Toán 2: Luyện tập trang 10 SGK Toán lớp 2
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 sgk toán 2: Luyện tập trang 10 SGK Toán lớp 2. Bài 1. Tính. Bài 2....