Vở bài tập Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 2 (VBT Toán lớp 2) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1 5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2: Tính nhẩm ...
2 x 3=…           2 x 2=…                2 x 8=…              2 x 1=…...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 : Bài 88 Tổng...
8 + 2 + 6 =…..                     8 + 7 + 3 + 2 = ….....
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 104 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 bài Tự...
\(\eqalign{ & 6 + 8 = ….. \cr & 12 – 7 = ….. \cr} \)      \(\eqalign{& 13 – 6 = ….. \cr & 4 + 9 = ….. \cr} \)    \(...
Bài 85 Luyện tập chung – Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 101 Vở bài tập (VBT) Toán...
\(\eqalign{ & 16 – 8 = ….. \cr & 14 – 7 = ….. \cr & 18 – 9 = ….. \cr} \)    \(\eqalign{& 9 + 8 = ….. \...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1: Bài 84 Ôn tập...
2. Bình cân nặng 30kg, An nhẹ hơn Bình 4kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam ?...

Luyện tập

Bài 1, 2, 3 trang 7 sgk Toán 2: Đề-xi-mét
Bài 1, 2, 3 trang 7 sgk toán 2: Đề-xi-mét. Bài 1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi. Bài 2....
Soạn bài Chim sơn ca và bông cúc trắng – Tiếng Việt lớp 2
Chim sơn ca và bông cúc trắng - Soạn bài Chim sơn ca và bông cúc trắng. Câu hỏi 1.Trưởc khi bị bổ vào...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 sgk Toán 2: Luyện tập trang 18 SGK Toán lớp 2
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 18 sgk toán 2: Luyện tập trang 18 SGK Toán lớp 2. Bài 1. Tính nhẩm; Bài...