Vở bài tập Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 2 (VBT Toán lớp 2) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1 5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1: Bài 84 Ôn tập về giải toán
1. Thùng thứ nhất có 48l dầu, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 9l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Luyện tập

Giải bài 3 trang 29 Toán lớp 2 tập 2 CTST: Điền số thích hợp
Hướng dẫn làm bài 3 trang 29 SGK Toán lớp 2 chân trời sáng tạo tập 2: Bài Giờ - phút - xem đồng...
Chính tả -Tuần 10 trang 47 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba...
Viết ba chữ bắt đầu bằng c, ba chữ bắt đầu bằng k vào chỗ trống trong bảng sau. Chính tả -Tuần 10 trang...
Hoạt động 2 trang 103 SGK Toán 2 tập 2: Quan sát biểu đồ rồi trả lời câu hỏi a) Mỗi loại có bao...
Hướng dẫn làm bài 2 trang 103 Toán lớp 2 kết nối tri thức tập 2. Bài 65 Biểu đồ tranh Quan sát biểu đồ...
Lesson Five: Skills Time! Unit 6 – Family & Friends Special Edittion Grade 2 (lớp 2): Point to the boy’s family. Say the family...
Lesson Five: Skills Time! Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2. 2. It is Vinh's teddy bear. _F__. Bài: Unit 6:...
Bài 2 trang 76 Toán 2 Kết nối tri thức: Đặt tính rồi tính 23 + 67
Giải bài 2 trang 76 Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức - Bài 20: Phép cộng (có nhớ) Số có...