Vở bài tập Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 2 (VBT Toán lớp 2) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1 5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1: Bài 84 Ôn tập về giải toán
1. Thùng thứ nhất có 48l dầu, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 9l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Luyện tập

Bài 4 trang 137 Toán 2 Kết nối tri thức: Số?
Giải bài 4 trang 137 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống - Bài 36: Ôn tập...
Bài 1 trang 27 Toán 2 tập 2: Bài 45 Luyện tập chung chủ đề 8 Phép nhân – Phép chia
Hướng dẫn giải bài 1 trang 27 SGK Toán lớp 2 Kết nối tri thức tập 2 – Bài 45 Luyện tập chung   Tìm phép...
Bài 1, 2, 3 trang 7 Tiếng Anh 2 Family and Friends: Lesson Four – Starter Hello
Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Tiếng Anh lớp 2. Bài tập và lý thuyết Lesson Four: Numbers – Starter...
Kể và tả một người lao động chân tay mà em biết, Đoạn văn tả chú Tòng thợ cày.Chú Tòng bố bạn Tùng là...
Văn Miêu Tả - Kể và tả một người lao động chân tay mà em biết. Đoạn văn tả chú Tòng thợ cày.Chú Tòng...
Mang đến lớp sách, báo viết về một loài vật nuôi trong nhà. Cùng đọc với bạn và trao đổi một số thông tin...
Giải Bài 12: Bờ tre đón khách - Đọc mở rộng trang 53 sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 tập 2 Kết nối...