Vở bài tập Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 2 (VBT Toán lớp 2) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1 5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1: Bài 84 Ôn tập về giải toán
1. Thùng thứ nhất có 48l dầu, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 9l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Luyện tập

Bài 4 trang 47 Toán 2 chân trời sáng tạo: Số
Giải bài 4 trang 47 SGK Toán lớp 2 tập 1 Sách Chân trời sáng tạo - Bài: Bảng cộng Câu hỏi: Số? 7 + ... =...
Nói và nghe trang 50: Nói những điều em thích về ngôi trường của em. Em muốn trường mình có những thay đổi gì?
Nói và nghe - Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 50 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Kết Nối Tri Thức...
Lesson One: Words Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 2 (lớp 2)
Lesson One: Words Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2. A. Good boy. Here's your yogurt.. Bài: Unit 12. Dinnertime!...
Giải bài 3 trang 32 SGK Toán 2 tập 2 CTST: Em làm được những gì?
Hướng dẫn giải bài 3 trang 32 SGK Toán 2 tập 2 sách chân trời sáng tạo. Em làm được những gì? Có bao nhiêu? Mẫu: a)...
Bài 2 trang 21 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Tính 9 + 2
Giải bài 2 trang 21 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 20 (tiếp theo) Câu hỏi: Tính Giải:  9 +...