Vở bài tập Toán lớp 2

Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2
Giải bài tập trong vở bài tập Toán 2 (VBT Toán lớp 2) tập 1, tập 2 chương: Ôn tập và bổ sung, Phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 trên Baitapsgk.com
3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100 4. ÔN TẬP TOÁN LỚP 2 Kì 1 5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
Quảng cáo


Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1: Bài 84 Ôn tập về giải toán
1. Thùng thứ nhất có 48l dầu, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 9l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Luyện tập

Chính tả chuyện bốn mùa, Câu 1. a. Điền “l” hoặc “n” vào chỗ trống:b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ...
Chuyện bốn mùa - Chính tả chuyện bốn mùa. Câu 1. a. Điền “l” hoặc “n” vào chỗ trống:b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu...
Tập làm văn – Tuần 16 trang 72 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Từ mỗi câu dưới đây, đặt một...
Từ mỗi câu dưới đây, đặt một câu mới để tỏ ý khen. Tập làm văn - Tuần 16 trang 72 Vở bài tập...
Soạn bài Cá sấu sợ cá mập trang 74 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2
Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập - Soạn bài Cá sấu sợ cá mập trang 74 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu...
Tiết 6 – Tuần 27 trang 39 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ...
Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau . Tiết 6 - Tuần 27...
Tả cái đàn bầu- một nhạc cụ dân tộc, Miêu tả chiếc đàn bầu. Cái đàn bầu thật độc đáo: chỉ có một dây...
Văn Miêu Tả - Tả cái đàn bầu- một nhạc cụ dân tộc. Miêu tả chiếc đàn bầu. Cái đàn bầu thật độc đáo:...