Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2 Câu 1, 2, 3, 4 trang 96 VBT Toán 2 tập 1...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 96 VBT Toán 2 tập 1 bài 82 Ôn tập về hình học...

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 96 bài 82 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1. Câu 1. Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm (theo mẫu): Bài 82. Ôn tập về hình học

1.Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm (theo mẫu):

2. a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm ……………

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 12cm ………………

3. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

 

4. a) Dùng thước thẳng và bút nối ba điểm thẳng hàng:

b) Em đã nối được ba điểm thẳng hàng là: A, B, …; ………..; ……………

Quảng cáo

1.

2. a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.

 

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 12cm.

 

3.

4. a)

 

b) Em đã nối được ba điểm thẳng hàng là: A, B, C; M, N, P; A, I, N.

 Baitapsgk.com

Quảng cáo