Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2 Câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập Toán 2 tập...

Câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập Toán 2 tập 1 trang 88: Bài 75. Thực hành xem đồng hồ...

Giải câu 1, 2, 3 trang 88 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 . Câu 1.Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với thời gian ghi trong tranh. Bài 75. Thực hành xem đồng hồ

1. Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với thời gian ghi trong tranh:

2. Đánh dấu x vào ô trống thích hợp:

3. Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:

Quảng cáo

1. Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh:

2. Đánh dấu “x” vào ô trống thích hợp:

3. Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng: