Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2 Câu 1, 2, 3 trang 91 VBT Toán 2 tập 1 bài...

Câu 1, 2, 3 trang 91 VBT Toán 2 tập 1 bài 78 Luyện tập chung...

Giải câu 1, 2, 3 trang 91 bài 78 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 . Câu 1. Nối mỗi câu với đồng hồ ghi giờ thích hợp – Bài 78. Luyện tập chung

1. Nối mỗi câu với đồng hồ ghi giờ thích hợp:

2. a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 5 (có 31 ngày):

b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

– Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ………………

– Tháng 5 có……. Ngày thứ bảy. Đó là các ngày: …………………

– Thứ ba tuần này là ngày 11 tháng 5.

Thứ ba tuần trước là ngày……………………

Thứ ba tuần sau là ngày ……………………

3. Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

Quảng cáo

 

1.

2. a)

b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

– Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ bảy.

– Tháng 5 có 5 ngày thứ bảy. Đó là các ngày: 1, 8, 15, 22, 29.

– Thứ ba tuần này là ngày 11 tháng 5.

Thứ ba tuần trước là ngày 4 tháng 5.

Thứ ba tuần sau là ngày 18 tháng 5.

3.