Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2 Câu 1, 2 trang 90 Vở bài tập Toán 2 tập 1bài...

Câu 1, 2 trang 90 Vở bài tập Toán 2 tập 1bài 77 Vở bài tập: Thực hành xem lịch...

Giải câu 1, 2 trang 90 bài 77 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1. Câu 1.Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1 (có 31 ngày)
Bài 77. Thực hành xem lịch

1. Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1 (có 31 ngày):

2. a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 4 (có 30 ngày):

b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

– Tháng 4 có……..ngày thứ bảy. Đó là các ngày…………

– Thứ năm tuần này là ngày 22 tháng 4. Thứ năm tuần trước là ngày………… Thứ năm tuần sau là ngày…………

– Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ………………

c) Khoanh vào các ngày: 15 tháng 4, 22 tháng 4, 30 tháng 4, 1 tháng 4 của tờ lịch trên.

Quảng cáo

1

2.

b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

– Tháng 4 có 4 ngày thứ bảy. Đó là các ngày : 3, 10, 17, 24.

– Thứ năm tuần này là ngày 22 tháng 4. Thứ năm tuần trước là ngày 15 tháng 4. Thứ năm tuần sau là ngày 29 tháng 4.

– Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ 6.

c)

Quảng cáo