Chia sẻ những việc chưa thực hiện được theo thời gian biểu của em. Chia sẻ những việc em chưa làm được.
Em dựa vào gợi ý và chia sẻ việc thực hiện thời gian biểu của mình. Lời Giải cuốn sổ nhắc việc trang...
Chia sẻ về cuốn Sổ nhắc việc. Kể lại kết quả thực hiện theo lời nhắc của cuốn sổ.
Em theo dõi kết quả thực hiện và chia sẻ với các bạn. Phân tích, đưa ra lời giải làm việc theo kế...
Chơi trò chơi “Giờ nào việc nấy”. Quản trò xoay đồng hồ và hô to mốc thời gian trong ngày.
Em dựa theo hướng dẫn và tham gia trò chơi cùng các bạn. Hướng dẫn giải câu 2 trang 17 Tuần 5, Chủ...
Chia sẻ về việc thực hiện thời gian biểu của em. Kể những việc em đã thực hiện đúng theo thời gian biểu.
Em chia sẻ với các bạn về việc thực hiện thời gian biểu của em. Phân tích, đưa ra lời giải quý trọng...
Chia sẻ về hoạt động hằng ngày của em. Chơi trò tung bóng và kể tên những hoạt động em thường làm.
Em tham gia chơi trò chơi cùng các bạn Lời Giải thời gian biểu của em trang 17 Tuần 5, Chủ đề: Nếp...
Lập thời gian biểu cho các hoạt động hằng ngày của em, Sắp xếp thời gian phù hợp cho từng hoạt động hằng ngày.
Lập thời gian biểu của bản thân dựa vào gợi ý ở đề bài. Giải chi tiết câu 2 trang 17 Tuần 5,...
Thảo luận về đồ cũ: nên dùng tiếp hay bỏ đi.
Em tham gia thảo luận với các bạn theo gợi ý trên. Phân tích và giải câu 2 trang 22 Tuần 7, Chủ...
Chia sẻ về việc phân loại đồ cũ của em ở nhà. Kể những khó khăn khi tìm và phân loại đồ cũ.
Em chia sẻ với các bạn về việc phân loại đồ cũ của em. Hướng dẫn giải phân loại đồ cũ trang 22...
Diễn tiểu phẩm tương tác “Chú khỉ đãng trí”. Tham gia diễn tiểu phẩm về một chú khỉ hay quên.
Em tham gia trò chơi cùng các bạn. Phân tích và giải câu 2 trang 20 Tuần 6, Chủ đề: Nếp sống đẹp...
Tham gia tiểu phẩm “Nỗi buồn buồn của quần áo cũ”, Sắm vai quần áo cũ trong tủ nói chuyện với nhau.
Tưởng tượng mình là những đồ vật bị bỏ rơi, lãng quên để nói lên tâm sự của chúng. Giải và trình bày...

Mới cập nhật

 Tìm trong văn bản những ý nói về ích lợi của lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long
Đọc kĩ văn bản. Hướng dẫn giải Câu 3 trang 28, SBT Ngữ văn 8 Kết nối tri thức, tập 2 - Đọc hiểu...
 Trong văn bản, phần giải thích hiện tượng lũ nói chung
Đọc kĩ văn bản. Giải và trình bày phương pháp giải Câu 2 trang 28, SBT Ngữ văn 8 Kết nối tri thức, tập...
Bài tập 2 Nói và nghe trang 27 sách bài tập Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Có...
Áp dụng kiến thức trình bày quan điểm cá nhân. Hướng dẫn cách giải/trả lời Giải Bài tập 2 Nói và nghe trang 27...
Bài tập 1 Nói và nghe trang 27 sách bài tập Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong...
Áp dụng kiến thức lập dàn ý bài trình bày ý kiến. Hướng dẫn giải Giải Bài tập 1 Nói và nghe trang 27...
Bài tập 2 trang 27 sách bài tập Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết bài văn phân...
Áp dụng kiến thức viết bài văn phân tích. Trả lời Giải Bài tập 2 trang 27 sách bài tập Ngữ văn 8 tập...
Bài tập 1 trang 27 sách bài tập Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết đoạn văn (khoảng...
Áp dụng kiến thức viết đoạn văn phân tích. Trả lời Giải Bài tập 1 trang 27 sách bài tập Ngữ văn 8 tập...