Trang chủ Lớp 3 SGK Toán 3 - Cánh diều Bài 1,2,3,4 trang 111,112 Toán 3 Cánh diều tập 2: Ôn tập...

Bài 1,2,3,4 trang 111,112 Toán 3 Cánh diều tập 2: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất...

Giải bài Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất trang 111, 112 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1, 2 trang 111; bài 3, 4 trang 112 Toán lớp 3 tập 2 – Chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000. Đề bài: Một cửa hàng kiểm đếm mội số loại đồ uống giải khát đã bán trong ngày (tính theo cốc): Dưới đây là bảng số liệu thống kê số người đến khám răng tại một phòng khám nha khoa

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1. Một cửa hàng kiểm đếm mội số loại đồ uống giải khát đã bán trong ngày (tính theo cốc):

Quan sát bảng ghi chép trên và trả lời các câu hỏi:

– Cửa hàng đã bán được bao nhiêu cốc nước mía?

– Đồ uống loại nào cửa hàng đã bán được 11 cốc?

Quan sát bảng ghi chép trên và trả lời các câu hỏi.

– Cửa hàng đã bán được 19 cốc nước mía.

– Đồ uống cửa hàng đã bán được 11 cốc là: nước cam.

Bài 2

a) Quan sát biểu đồ tranh sau:

b) Đọc biểu đồ trên và trả lời các câu hỏi:

– Cửa hàng đã bán được bao nhiêu thùng sơn màu trắng?

– Cửa hàng đã bán được 9 thùng sơn màu nào?

– Cửa hàng đã bán được số lượng thùng sơn bằng nhau ở những màu nào?

– Cửa hàng đã bán được tất cả bao nhiêu thùng sơn?

Quan sát biểu đồ trên và trả lời các câu hỏi.

– Cửa hàng đã bán được số thùng sơn màu trắng là

                         3 x 6 = 18 (thùng)

– Cửa hàng đã bán được 9 thùng sơn màu đỏ.

– Cửa hàng đã bán được số lượng thùng sơn màu xanh bằng số thùng sơn màu vàng (12 thùng)

– Cửa hàng đã bán được số lượng thùng sơn là:

Advertisements (Quảng cáo)

    6 x 3 + 4 x 3 + 4 x 3 + 3 x 3 = 51 (thùng)

Bài 3. Dưới đây là bảng số liệu thống kê số người đến khám răng tại một phòng khám nha khoa vào các ngày trong một tuần:

Đọc bảng trên và trả lời các câu hỏi:

a) Có bao nhiêu người đến khám răng trong ngày thứ Hai?

b) Số người đến khám răng trong ngày thứ Chủ Nhật nhiều hơn trong ngày thứ Hai là bao nhiêu người?

c) Ngày nào chỉ có 2 người đến khám răng?

d) Có bao nhiêu người đến khám răng trong cả tuần

Quan sát bảng số liệu thống kê và trả lời các câu hỏi.

a) Có 7 người đến khám răng trong ngày thứ Hai.

b) Số người đến khám răng trong ngày thứ Chủ Nhật nhiều hơn trong ngày thứ Hai là 7 người.

c) Ngày thứ Năm chỉ có 2 người đến khám răng.

d) Số người đến khám răng trong cả tuần là:

    7 + 5 + 3 + 2 + 6 + 8 + 14 = 45 (người)

Bài 4. Trộn các thẻ sau lại với nhau và rút ra một cách ngẫu nhiên một thẻ. Theo em, thẻ được rút ra có thể có những khả năng nào?

Mô tả khả năng xảy ra khi rút ra một cách ngẫu nhiên một thẻ.

Các thẻ có hình con thỏ hoặc con voi.

Thẻ được rút ra có thể là hình con thỏ hoặc hình con voi.