Trang chủ Lớp 3 SGK Toán 3 - Cánh diều Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 107, 108 Toán 3 tập 2: Ôn tập về...

Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 107, 108 Toán 3 tập 2: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)...

Giải bài Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 107, 108 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1, 2, 3, 4 trang 107; bài 5, 6, 7 trang 108 Toán lớp 3 tập 2 – Chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000. Đề bài: Mẹ mang 100 000 đồng đi chợ, mẹ mua thịt hết 57 000 đồng.  May mỗi bộ quần áo vừa hết 3 m vải. Hỏi nếu một công ty may có 10 250 m vải…

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1. Tính nhẩm:

50 000 + 30 000                                  30 000 x 2

70 000 – 50 000                                  13 000 x 3

16 000 + 50 000                                  80 000 : 4

34 000 – 4 000                                    28 000 : 7

Nhớ lại cách tính nhẩm các số tròn nghìn, tròn chục nghìn.

50 000 + 30 000 = 80 000                   30 000 x 2 = 60 000

70 000 – 50 000 = 20 000                   13 000 x 3 = 39 000

16 000 + 50 000 = 66 000                   80 000 : 4 = 20 000

34 000 – 4 000 = 30 000                     28 000 : 7 = 4 000

Bài 2. Đặt tính rồi tính.

Thực hiện đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học.

Bài 3

Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

a) (20 354 – 2 338) x 4 = 18 016 x 4

                                      = 72 064

Chọn D.

b) 56 037 – (35 154 – 1 725) = 56 037 – 33 429

                                           = 22 608

Chọn B.

Bài 4. Mẹ mang 100 000 đồng đi chợ, mẹ mua thịt hết 57 000 đồng, mua rau hết 15 000 đồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu tiền?

Bước 1: Tính số tiền mẹ đã mua thịt và rau

Bước 2: Tính số tiền mẹ còn lại.

Advertisements (Quảng cáo)

Số tiền mẹ đã mua đồ là:

57 000 + 15 000 = 72 000 (đồng)

Số tiền mẹ còn lại là:

100 000 – 72 000 = 28 000 (đồng)

Đáp số: 28 000 đồng.

Bài 5. Trong một thư viện có 2 638 quyển sách viết bằng tiếng Việt. Số sách viết bằng tiếng Việt nhiều hơn số sách viết bằng tiếng nước ngoài là 705 quyển. Hỏi trong thư viện có tất cả bao nhiêu quyển sách viết bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài?

– Số sách tiếng nước ngoài = Số sách tiếng Việt + 705

– Số sách trong thư viện = Số sách tiếng nước ngoài + Số sách tiếng Việt

Bài giải

Số sách viết bằng tiếng nước ngoài là:

2 638 – 705 = 1 933 (quyển)

Trong thư viện có tất cả  số quyển sách viết bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài là:

2 638 + 1 933 = 4 571 (quyển)

Đáp số: 4 571 quyển sách.

Bài 6. May mỗi bộ quần áo vừa hết 3 m vải. Hỏi nếu một công ty may có 10 250 m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Thực hiện phép chia 10 250 : 3 để tìm được số bộ quần áo may được và thừa mấy mét vải.

Công ty may được số bộ quần áo là

10 250 : 3  = 3 416 (bộ) dư 2 mét

Đáp số: 3416 bộ, dư 2 mét

Bài 7. Mèo Vạc là một huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang. Huyện Mèo Vạc có nhiều phong tục tập quán văn hoá truyền thống và nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ như dãy núi đá tai mèo, đỉnh Mã Pì Lèng,…Tính đến ngày 01 tháng 4 năm 2019, dân số của huyện Mèo Vạc là 86 071 người.

(Nguồn: http://www.gso.gov.vn/)

Em hãy làm tròn số dân của huyện Mèo Vạc tính đến ngày 01 tháng 4 năm 2019 đến hàng nghìn.

Khi làm tròn số lên đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Số dân của huyện Mèo Vạc tính đến ngày 01 tháng 4 năm 2019 làm tròn đến hàng nghìn là: 86 000 người.