Trang chủ Lớp 3 SGK Toán 3 - Cánh diều Bài 1,2,3,4 trang 98,99 SGK Toán 3 Cánh diều tập 2: Khả...

Bài 1,2,3,4 trang 98,99 SGK Toán 3 Cánh diều tập 2: Khả năng xảy ra của một sự kiện...

Giải bài Khả năng xảy ra của một sự kiện trang 98, 99 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1 trang 98; bài 2, 3, 4 trang 99 Toán lớp 3 tập 2 – Chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000. Đề bài: Quan sát đồng xu gồm hai mặt như sau Một hộp đựng một số quả bóng xanh và một số quả bóng đỏ. Bạn An bịt mắt lấy một cách ngẫu nhiên

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1

a) Quan sát đồng xu gồm hai mặt như sau:

Quy ước: Mặt xuất hiện chữ N trên đồng xu là mặt ngửa, mặt xuất hiện chữ S trên đồng xu là mặt sấp.

b) Tung đồng xu ở câu a một lần. Nêu những khả năng có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu.

Quan sát tranh, mô tả khả năng xảy ra với đồng xu khi tung lên.

Khi tung đồng xu và quan sát mặt trên của đồng xu thì có thể xảy ra 2 khả năng:

+ Mặt ngửa của đồng xu xuất hiện chữ N.

+ Mặt sấp của đồng xu xuất hiện chữ S.

Bài 2. Một hộp đựng một số quả bóng xanh và một số quả bóng đỏ. Bạn An bịt mắt lấy một cách ngẫu nhiên một quả bóng. Hỏi có những khả năng nào về màu sắc của quả bóng được lấy ra?

Quan sát tranh, mô tả khả năng xảy ra khi An lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng.

Khi An lấy một cách ngẫu nhiên một quả bóng thì có 2 khả năng:

– An có thể lấy được quả bóng màu đỏ.

Advertisements (Quảng cáo)

– An có thể lấy được quả bóng màu xanh.

Bài 3. Một hộp kín đựng 3 chiếc thẻ có hình dạng giống nhau, ghi các số 2, 7, 4. Bạn Khoa rút ra ngẫu nhiên một chiếc thẻ. Hỏi có những khả năng nào về số ghi trên thẻ được lấy ra?

Mô tả khả năng xảy ra khi Khoa rút thẻ ngẫu nhiên.

Khi Khoa rút thẻ ngẫu nhiên thì có 3 khả năng về số ghi trên thẻ được lấy ra là:

Khoa có thể lấy được thẻ ghi số 2 hoặc thẻ ghi số 7 hoặc thẻ ghi số 4.

Bài 4. Trò chơi “Vòng xoay may mắn”

Bình quay đĩa tròn một lần. Khi vòng quay dừng lại thì chiếc kim sẽ chỉ vào một phần đĩa tròn đã tô màu. Hỏi chiếc kim có những khả năng chỉ vào màu nào khi đĩa tròn dừng lại?

Mô tả khả năng xảy ra khi vòng quay dừng lại.

Khi vòng quay dừng lại thì chiếc kim có 3 khả năng xảy ra:

Chiếc kim có thể chỉ màu đỏ hoặc chỉ vào màu xanh lá hoặc chỉ vào màu vàng.