Trang chủ Lớp 3 SGK Toán 3 - Cánh diều Bài 1,2,3,4,5,6 trang 100,101 Toán lớp 3 tập 2: Em ôn lại...

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 100,101 Toán lớp 3 tập 2: Em ôn lại những gì đã học – SGK Cánh diều...

Giải bài Em ôn lại những gì đã học trang 100, 101 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1, 2, 3 trang 100; bài 4, 5, 6 trang 101 Toán lớp 3 tập 2 – Chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000. Đề bài: Khung của một bức tranh có dạng hình vuông với cạnh 75 cm. Hỏi chu vi của khung bức tranh Ước lượng số gam đậu tương trong lọ đựng nhiều hơn:

Bài 1. Đặt tính rồi tính.

Nhẩm lại cách đặt tính và tính các phép toán đã học rồi trình bày bài.

Bài 2. Tính giá trị của các biểu thức sau:

(12 726 + 10 618) x 2

54 629 – 48 364 : 4

– Biểu thức có phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia thì ta thực hiện phép tính từ trái sang phải.

– Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

(12 726 + 10 618) x 2

= 23 344 x 2

= 46 688

54 629 – 48 364 : 4

= 54 629 – 12 091

= 42 538

Bài 3

a) Khung của một bức tranh có dạng hình vuông với cạnh 75 cm. Hỏi chu vi của khung bức tranh đó bằng bao nhiêu mét?

b) Một mảnh hoa văn trang trí trên tấm vải thổ cẩm có dạng hình chữ nhật với chiều dài 21 cm, chiều rộng 9 cm. Tính diện tích mảnh hoa văn đó.

a) Bước 1: Tính chu vi bức tranh bằng cách lấy cạnh nhân với 4.

    Bước 2: Đổi đơn vị từ cm sang m.

b) Tính diện tích mảnh hoa văn bằng cách lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

a)    Chu vi của khung bức tranh đó là:

75 x 4 = 300 (cm)

Đổi: 300 cm = 3 m

Đáp số: 3 m.

b)        Diện tích mảnh hoa văn đó là:

21 x 9 = 189 (cm2)

Đáp số: 189 cm2

Bài 4. Bảng sau cho biết số trường tiểu học ở Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2019:

Đọc bảng trên và trả lời các câu hỏi:

Advertisements (Quảng cáo)

a) Năm học nào có số lượng trường tiểu học nhiều nhất?

b) Số lượng trường tiểu học năm học 2017 – 2018 ít hơn số lượng trường tiểu học năm học 2016 — 2017 là bao nhiêu trường?

c) Làm tròn số trường tiểu học ở Việt Nam trong bảng trên đến hàng nghìn và đọc các số vừa làm tròn.

d) Tuấn nhận xét: “Số lượng trường tiểu học ở Việt Nam giảm dần qua các năm học”. Em có đồng ý với nhận xét của Tuấn không?

– Quan sát bảng số liệu để trả lời câu hỏi

– Khi làm tròn số lên đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

a) Năm học 2015 – 2016 có số lượng trường tiểu học nhiều nhất.

b) Số lượng trường tiểu học năm học 2017 – 2018 ít hơn số lượng trường tiểu học năm học 2016 — 2017 là:

 15 052 – 14 937 = 115 (trường)

c) Làm tròn số trường tiểu học ở Việt Nam trong bảng trên đến hàng nghìn:

d) Ta có 15 254 > 15 052 > 14 937 > 13 970. Vậy nhận xét của bạn Tuấn là đúng.

Bài 5

a) Ước lượng số gam đậu tương trong lọ đựng nhiều hơn:

b) Ước lượng số mi-li-lít nước trong bể lớn hơn:

Dựa vào số liệu cho sẵn để ước lượng.

a) Ta thấy số gam đậu tương trong lọ có nắp màu đỏ gấp khoảng 2 lần số gam đậu tương trong lọ có nắp màu xanh.

b) Ta thấy số ml ở bể đầu tiên gấp khoảng 3 lần số ml ở bể đầu thứ hai.

Bài 6

a) Chọn hai đồ vật em muốn mua trong hình dưới đây và tính số tiền cần trả.

b) Với 100 000 đồng em hãy lựa chọn những đồ vật ở câu a để mua được nhiều loại nhất.

a) Tự chọn 2 đồ vật rồi tính số tiền cần trả.

b) Em nên chọn các các đồ vật có số tiền từ bé đến lớn để có thể mua được nhiều loại hơn.

a) Ví dụ: Em muốn mua 1 quyển sách và 1 quả bóng.

          Số tiền cần trả là

 22 000 + 76 000 = 98 000 (đồng)

b) Với 100 000 đồng em có thể mua được nhiều nhất là 3 món đồ gồm: 1 quyển sách, 1 khối rubik và 1 máy bay đồ chơi.