Trang chủ Lớp 3 SGK Toán 3 - Cánh diều Bài 1,2,3,4,5,6 trang 113,114 SGK Toán 3 tập 2 Cánh diều: Ôn...

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 113,114 SGK Toán 3 tập 2 Cánh diều: Ôn tập chung...

Giải bài Ôn tập chung trang 113, 114 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1, 2, 3 trang 113; bài 4, 5, 6 trang 114 Toán lớp 3 tập 2 – Chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000. Đề bài: Làm tròn số 62 000 đến hàng chục nghìn. Dưới đây là bảng số liệu thống kê lượng tinh dầu tràm của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng cuối

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1

a) Số?

b) Làm tròn số 62 000 đến hàng chục nghìn.

c) Sắp xếp các số dưới đây theo thứ tự từ bé đến lớn: 15 896, 15 968, 15 986, 15 698.

a) Khi làm tròn số lên đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

b) So sánh các số rồi sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn

a)

b) Khi làm tròn số 62 000 đến hàng chục nghìn ta được: 60 000 (vì 2 < 5)

c) Ta có: 15 698 < 15 896 < 15 968 < 15 986.

Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn là: 15 698, 15 896, 15 968, 15 986.

Bài 2. Đặt tính rồi tính.

Nhẩm lại cách đặt tính và tính các phép toán đã học rồi trình bày bài.

Bài 3. Dưới đây là bảng số liệu thống kê lượng tinh dầu tràm của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng cuối năm.

Dựa vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi:

a) Tháng 11 cửa hàng bán được bao nhiêu mi-li-lít tinh dầu tràm?

b) Tháng nào cửa hàng bán được nhiều tinh dầu tràm nhất?

c) Cả ba tháng cửa hàng bán được bao nhiêu mi-li-lít tinh dầu tràm?

Dựa vào thông tin trong bảng để trả lời các câu hỏi.

a) Tháng 11 cửa hàng bán được 2 250 mi-li-lít tinh dầu tràm.

b) Tháng 12 cửa hàng bán được nhiều tinh dầu tràm nhất.

c) Số mi-li-lít tinh dầu tràm cả ba tháng cửa hàng bán được là:

             3 200 + 2 250 + 4 800 = 10 250 (ml)

Bài 4

a) Chỉ ra tâm, bán kính của mỗi hình tròn sau:

b) Đọc tên trung điểm của đoạn thẳng BC trong hình trên.

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

a) Hình tròn tâm O bán kính OB, OC.

Hình tròn tâm A bán kính AD.

b) Ta thấy O là điểm ở giữa 2 điểm B và C; OB = OC

     Vậy O là trung điểm của đoạn thẳng BC.

Bài 5. Quan sát hình vẽ, chọn câu đúng:

a) Diện tích hình B gấp 2 lần diện tích hình A.

b) Diện tích hình C gấp 4 lần diện tích hình A.

c) Chu hình B gấp 2 lần chu hình A.

d) Chu hình C gấp 5 lần chu hình A.

Tính diện tích, chu vi từng hình rồi tìm câu kết luận đúng.

Diện tích hình A là 2 x 2 = 4 (cm2)

Diện tích hình B là 4 x 2 = 8 (cm2)

Diện tích hình C là 5 x 4 = 20 (cm2)

Chu vi hình A là 2 x 4 = 8 (cm)

Chu vi hình B là (4 + 2) x 2 = 12 (cm)

Chu vi hình C là (5 + 4) x 2 = 18 (cm)

Vậy câu a đúng.

Bài 6. Theo em, mỗi quả cân dưới đây cân nặng bao nhiêu gam? Biết rằng các quả cân có cân nặng bằng nhau.

Tính cân nặng mỗi quả cân bằng cách lấy cân nặng của quả dưa chia cho 3.

Ta thấy cân nặng của ba quả cân bằng cân nặng của 1 quả dưa.

Đổi 1 kg 500 g = 1 500 g

Cân nặng của mỗi quả cân là

1 500 : 3 = 500 (g)

            Đáp số: 500 gam