Trang chủ Lớp 3 SGK Toán 3 - Cánh diều Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 109,110 Toán 3 tập 2: Ôn tập về hình...

Bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 109,110 Toán 3 tập 2: Ôn tập về hình học và đo lường...

Giải bài Ôn tập về hình học và đo lường trang 109, 110 SGK Toán 3 Cánh diều. Bài 1, 2, 3, 4 trang 109; bài 5, 6, 7 trang 110 Toán lớp 3 tập 2 Cánh diều – Chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000. Đề bài: Minh Ánh bắt đầu tập đàn lúc 9 giờ kém 10 phút và tập trong 45 phút. Hỏi Minh Ánh tập đàn xong lúc mấy giờ?

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1. Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, CD, DE:

Quan sát hình vẽ để chỉ ra trung điểm của các đoạn thẳng BC, CD, DE.

– Q là trung điểm của đoạn thẳng BC.

– N là trung điểm của đoạn thẳng CD.

– M là trung điểm của đoạn thẳng DE.

Bài 2. Cho các hình sau:

a) Nêu tên hình và các đỉnh, cạnh, góc có trong mỗi hình trên.

b) Dùng ê ke để kiểm tra trong mỗi hình trên có mấy góc vuông.

a) Quan sát hình rồi nêu tên hình và các đỉnh, cạnh, góc có trong mỗi hình

b) Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với các đỉnh của góc trong hình đã cho, nếu hai cạnh góc vuông của thước trùng với hai cạnh của góc đang đo thì đó là góc vuông.

a)

– Hình tam giác MNP:

+ Các đỉnh: M, N, P

+Các cạnh: MN, NP, MP

+ Các góc: Góc M, góc N, góc P

– Hình tứ giác ABCD:

+ Các đỉnh: A, B, C, D

+ Các cạnh: AB, BC, CD, DA

+ Các góc: Góc A, góc B, góc C, góc D

Hình tứ giác HGIK:

+ Các đỉnh: H, I, K, G

+ Các cạnh: HI, IK, KG, GH

+ Các góc:  Góc H, góc I, góc K, góc G.

b) Hình tam giác MNP có 1 góc vuông.

    Hình tứ giác ABCD có 1 góc vuông.

    Hình tứ giác HGIK có 2 góc vuông.

Bài 3

Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Các bán kính của hình tròn bên là:

A. OC, AB

B. OA, OC, AB

C. OA, OB, OC

D. OA, OB, AB

Quan sát hình vẽ để xác định bán kính của hình tròn.

Các bán kính của hình tròn bên là OA, OB, OC.

Advertisements

Chọn C.

Bài 4. Mỗi đồng hồ sau chỉ thời gian tương ứng với cách đọc nào?

Xem giờ trên mỗi đồng hồ rồi nối với cách đọc thích hợp.

Bài 5. Chọn chữ đặt trước đáp án đúng:

Quan sát hình bên rồi chọn câu trả lời đúng.

Câu 6. Người ta muốn làm hàng rào quanh một cái sân hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ sau:

Hỏi người ta cần phải rào bao nhiêu mét? Biết rằng phần để làm cổng rộng 3 m.

Bước 1: Tính chu vi hình chữ nhật = (Chiều dài + chiều rộng) x 2 (cùng số đo đơn vị).

Bước 2: Chiều dài hàng rào = Chu vi sân trường – Độ rộng của cổng vào

Tóm tắt

Sân trường hình chữ nhật

Chiều dài: 100 m

Chiều rộng: 50 m

Cổng vào: 3 m

Hàng rào: …. mét?

Bài giải

Chu vi cái sân trường hình chữ nhật là:

(100 + 50) x 2 = 300 (m)

Chiều dài hàng rào là:

300 – 3 = 297 (m)

                  Đáp số 297 m

Bài 7. Minh Ánh bắt đầu tập đàn lúc 9 giờ kém 10 phút và tập trong 45 phút. Hỏi Minh Ánh tập đàn xong lúc mấy giờ?

Thời gian tập đàn xong = Thời gian bắt đầu tập + thời gian tập đàn

9 giờ kém 10 phút hay 8 giờ 50 phút

Minh Ánh tập đàn xong lúc:

8 giờ 50 phút + 45 phút = 9 giờ 35 phút

       Đáp số: 9 giờ 35 phút