Quảng cáo

Luyện tập

Lesson 1 – Unit 2 trang 12, 13 SGK Anh lớp 3,Hi. My name’s Peter. Xin chào. Mình tên là Peter. Hello, Peter. My...
Unit 2: What's your name? - Bạn tên là gì - Lesson 1 - Unit 2 trang 12, 13 SGK Tiếng Anh lớp 3....
Chính tả – Tuần 22 Trang 19 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2: (1) Tìm các từ: Chứa tiếng bắt đầu bằng r,...
(1) Tìm các từ: a)Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gì, có nghĩa như sau : - Máy thu thanh, thưòng dùng để nghe...
Luyện từ và câu – Tuần 7 trang 30 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Gạch chân các hình ảnh so...
1. Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những câu thơ sau. Viết kết quả vào bảng ở dưới.. Luyện từ và câu...
Chính tả – Tuần 11 trang 54 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào...
1. Chọn chữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống . Chính tả - Tuần 11 trang 54 Vở bài tập (SBT)...
Soạn bài mè hoa lượn sóng – Tiếng Việt lớp 3
Mè hoa lượn sóng - Soạn bài mè hoa lượn sóng. Câu 1. Mè hoa sông ở đâu ?Câu 2. Tìm các từ ngữ...