Luyện tập

Unit 10. What do you do at break time? (Bạn làm gì vào thời gian giải lao?) trang 40 Sách bài tập tiếng Anh...
Unit 10. What do you do at break time? (Bạn làm gì vào thời gian giải lao?) trang 40 Sách bài tập tiếng Anh...
Tiết 1: ôn tập giữa học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Ghi lại tên các sự vật được...
Ôn tập giữa học kì I - Tiết 1: ôn tập giữa học kì I. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng....
Câu 1, 2, 3, 4 trang 28 VBT Toán 3 tập 2: Bài 109 Luyện tập
Bài 109 Luyện tập - Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 28 bài 109 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2....
Bài 1 trang 6 Toán 3 Kết nối tri thức: Nêu số và cách đọc số
Giải bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 3 tập 1 Sách Kết nối tri thức - Bài 1: Ôn tập các số đến...
Hoạt động 2 trang 98 Toán lớp 3 Kết nối tri thức: Đặt tính rồi tính 243 x 2
Hướng dẫn làm bài 2 trang 98 SGK Toán lớp 3 Kết nối tri thức tập 1 - Bài 36: Nhân số có ba...