Review 4 – Ôn tập 4 trang 70,71 Anh lớp 3, Bài 5. Look and say. (Nhìn và nói)....
Bài 1. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu chọn)....
Short story: Cat and mouse 4 trang 72,73 SGK Tiếng Anh lớp 3, 1. Read and listen to the...
Truyện ngắn               Mèo và chuột 4...
Ngữ pháp: Unit 20 – Where’s Sa Pa? 1. Khi muốn hỏi về một nơi chốn (địa danh) nào...
1. Khi muốn hỏi về một nơi chốn (địa danh) nào đó ở đâu, ta thường sử dụng mẫu câu sau:...

Luyện tập

Bài 3 – Em hãy viết một bức thư ngắn cho bạn kể những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn, Mình...
150 bài văn hay lớp 3 - Bài 3 - Em hãy viết một bức thư ngắn cho bạn kể những điều em biết...
Dựa vào bài tập đọc “Thư gửi bà”, em hãy viết bức thư cho người thân ( Bài 3), Lâu rồi, không nhận được...
150 bài văn hay lớp 3 - Dựa vào bài tập đọc “Thư gửi bà”, em hãy viết bức thư cho người thân...
Lesson 3 – Unit 16 trang 44,45 SGK Tiếng Anh lớp 3, Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại).Bài 2. Listen and...
Unit 16: Do you have any pets - Bạn có thú cưng nào không - Lesson 3 - Unit 16 trang 44,45 SGK Tiếng...