Quảng cáo


Luyện tập

Kể chuyện bài bài tập làm văn, Cách sắp xếp như sau Tranh 3 – Tranh 4 – Tranh 2 – Tranh 1
Bài tập làm văn - Kể chuyện bài bài tập làm văn. Cách sắp xếp như sau : Tranh 3 - Tranh 4 -...
Ngữ pháp: Unit 18 – What are you doing? Khi trong câu dùng các động từ mang tính chuyển động như: go (đi), come...
Unit 18: What are you doing? - Bạn đang làm gì? - Ngữ pháp: Unit 18 - What are you doing?. Khi trong câu...
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1: 1. Đặt tính rồi tính
1. Đặt tính rồi tính . Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 - Bài...
Soạn bài Tin thể thao trang 86 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiếng Việt lớp 3
Tập đọc: Tin thể thao - Soạn bài Tin thể thao trang 86 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Tóm tắt mỗi...
Soạn bài đôi bạn – Tiếng Việt lớp 3
Đôi bạn - Soạn bài đôi bạn. 1. Thành và Mến kết bạn vào dịp nào ? 2. Mến thấy thị xã có gì...