Review 4 – Ôn tập 4 trang 70,71 Anh lớp 3, Bài 5. Look and say. (Nhìn và nói)....

Unit 20: Where’s Sa Pa? Sa Pa ở đâu – Review 4 – Ôn tập 4 trang 70,71 SGK Tiếng Anh lớp 3. Bài 5.

Short story: Cat and mouse 4 trang 72,73 SGK Tiếng Anh lớp 3, 1. Read and listen to the...

Unit 20: Where’s Sa Pa? Sa Pa ở đâu – Short story: Cat and mouse 4 trang 72,73 SGK Tiếng Anh lớp 3. 1. Read

Lesson 3 – Unit 19 trang 62,63 SGK Tiếng Anh lớp 3, Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng...

Unit 19: They’re in the park – Họ ở trong công viên – Lesson 3 – Unit 19 trang 62,63 SGK Tiếng Anh lớp 3.

Ngữ pháp: Unit 20 – Where’s Sa Pa?, 1. Khi muốn hỏi về một nơi chốn (địa danh) nào...

Unit 20: Where’s Sa Pa? Sa Pa ở đâu – Ngữ pháp: Unit 20 – Where\'s Sa Pa?. 1. Khi muốn hỏi về một nơi

Lesson 3 – Unit 20 trang 68,69 môn Anh lớp 3, Bài 4. Read and write. (Đọc và viết)....

Unit 20: Where’s Sa Pa? Sa Pa ở đâu – Lesson 3 – Unit 20 trang 68,69 SGK Tiếng Anh lớp 3. Bài 4. Read

Lesson 2 – Unit 19 trang 60,61 SGK Anh lớp 3, Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói)....

Unit 19: They’re in the park – Họ ở trong công viên – Lesson 2 – Unit 19 trang 60,61 SGK Tiếng Anh lớp 3.

Ngữ pháp: Unit 19 They’re in the park, Khi muốn hỏi về thời tiết, chúng ta thường sử dụng...

Unit 19: They’re in the park – Họ ở trong công viên – Ngữ pháp: Unit 19 They're in the park. Khi muốn hỏi về

Lesson 3 – Unit 18 trang 56,57 SGK Tiếng Anh lớp 3, Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và...

Unit 18: What are you doing? – Bạn đang làm gì? – Lesson 3 – Unit 18 trang 56,57 SGK Tiếng Anh lớp 3. Bài

Lesson 2 – Unit 18 trang 54,55 SGK Anh lớp 3, Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe...

Unit 18: What are you doing? – Bạn đang làm gì? – Lesson 2 – Unit 18 trang 54,55 SGK Tiếng Anh lớp 3. Bài

Lesson 1 – Unit 18 trang 52,53 SGK Tiếng Anh lớp 3, Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn,...

Unit 18: What are you doing? – Bạn đang làm gì? – Lesson 1 – Unit 18 trang 52,53 SGK Tiếng Anh lớp 3. Bài

Luyện tập

Luyện từ và câu – Tuần 8 trang 36 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Hãy xếp những từ dưới...
1. Hãy xếp những từ dưới đây vào ô thích hợp trong bảng . Luyện từ và câu - Tuần 8 trang 36 Vở...
Lesson 1 – Unit 8 trang 52,53 SGK Tiếng Anh lớp 3, Slap the board (“Đập tay” lên bảng) rubber (cục tẩy), pencil (bút...
Unit 8: This is my pen - Đây là bút máy của tôi - Lesson 1 - Unit 8 trang 52,53 SGK Tiếng Anh...
Lý thuyết cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ): Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ)
Lý thuyết cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ): Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ)....