Review 4 – Ôn tập 4 trang 70,71 Anh lớp 3, Bài 5. Look and say. (Nhìn và nói)....

Unit 20: Where’s Sa Pa? Sa Pa ở đâu – Review 4 – Ôn tập 4 trang 70,71 SGK Tiếng Anh lớp 3. Bài 5.

Short story: Cat and mouse 4 trang 72,73 SGK Tiếng Anh lớp 3, 1. Read and listen to the...

Unit 20: Where’s Sa Pa? Sa Pa ở đâu – Short story: Cat and mouse 4 trang 72,73 SGK Tiếng Anh lớp 3. 1. Read

Lesson 3 – Unit 19 trang 62,63 SGK Tiếng Anh lớp 3, Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng...

Unit 19: They’re in the park – Họ ở trong công viên – Lesson 3 – Unit 19 trang 62,63 SGK Tiếng Anh lớp 3.

Ngữ pháp: Unit 20 – Where’s Sa Pa? 1. Khi muốn hỏi về một nơi chốn (địa danh) nào...

Unit 20: Where’s Sa Pa? Sa Pa ở đâu – Ngữ pháp: Unit 20 – Where\'s Sa Pa?. 1. Khi muốn hỏi về một nơi

Lesson 3 – Unit 20 trang 68,69 môn Anh lớp 3, Bài 4. Read and write. (Đọc và viết)....

Unit 20: Where’s Sa Pa? Sa Pa ở đâu – Lesson 3 – Unit 20 trang 68,69 SGK Tiếng Anh lớp 3. Bài 4. Read

Lesson 2 – Unit 19 trang 60,61 SGK Anh lớp 3, Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói)....

Unit 19: They’re in the park – Họ ở trong công viên – Lesson 2 – Unit 19 trang 60,61 SGK Tiếng Anh lớp 3.

Ngữ pháp: Unit 19 They’re in the park, Khi muốn hỏi về thời tiết, chúng ta thường sử dụng...

Unit 19: They’re in the park – Họ ở trong công viên – Ngữ pháp: Unit 19 They're in the park. Khi muốn hỏi về

Lesson 3 – Unit 18 trang 56,57 SGK Tiếng Anh lớp 3, Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và...

Unit 18: What are you doing? – Bạn đang làm gì? – Lesson 3 – Unit 18 trang 56,57 SGK Tiếng Anh lớp 3. Bài

Lesson 2 – Unit 18 trang 54,55 SGK Anh lớp 3, Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe...

Unit 18: What are you doing? – Bạn đang làm gì? – Lesson 2 – Unit 18 trang 54,55 SGK Tiếng Anh lớp 3. Bài

Lesson 1 – Unit 18 trang 52,53 SGK Tiếng Anh lớp 3, Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn,...

Unit 18: What are you doing? – Bạn đang làm gì? – Lesson 1 – Unit 18 trang 52,53 SGK Tiếng Anh lớp 3. Bài

Luyện tập

Tiết 2 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 77 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Nhớ...
1 Nhớ và viết lại khổ 2 và 3 của bài thơ Bé thành phi công : . Tiết 2 - Ôn tập cuối...
Kể chuyện trận bóng dưới lòng đường, Kể lại đoạn 2 của câu chuyện Trận bóng dưới lòng đường theo lời kể của nhân...
Trận bóng dưới lòng đường - Kể chuyện trận bóng dưới lòng đường. Kể lại đoạn 2 của câu chuyện Trận bóng dưới lòng...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 86 vở bài tập Toán 3 tập 1: 1. Tính rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp
1. Tính rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp . Câu 1, 2, 3, 4 trang 86 Vở bài tập (SBT) Toán 3...