Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (VBT) Toán...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2: Tính nhẩm...

1. Tính nhẩm . Câu 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 98. Luyện tập

1. Tính nhẩm :

a. 3000 + 5000 =                                   b. 7000 + 2000 =

5000 + 5000 =                                           6000 + 1000 =

4000 + 4000 =                                           2000 + 8000 =

b. 2000 + 700 =                                         8000 + 500 =

100 + 1000 =                                             5000 + 300 =

6000 + 600 =                                             400 + 6000 =

2. Đặt tính rồi tính :

3528 + 1954

5369 + 1917

2805 + 785

736 + 358

3. Đội Một hái được 410kg cam, đội Hai hái được gấp đôi đội Một. Hỏi cả hai đội hái được bao nhiêu ki-lô-gam cam ?

4. a. Vẽ đoạn thẳng AB dài 10cm

b. Dùng thước có vạch chia thành từng xăng-ti-mét để xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB.

1.

a. 3000 + 5000 = 8000                   b. 7000 + 2000 = 9000

Quảng cáo

5000 + 5000 = 10000                     6000 + 1000 = 7000

4000 + 4000 = 8000                       2000 + 8000 = 10000

b. 2000 + 700 = 2700                     8000 + 500 = 8500

100 + 1000 = 1100                         5000 + 300 = 5300

6000 + 600 = 6600                         400 + 6000 = 6400

2. 

3. Tóm tắt

Đội Hai hái được số cam là :

410 ⨯ 2 = 820 (kg)

Cả hai đội hái được là :

410 + 820 = 1230 (kg)

Đáp số : 1230kg

4.

a. Vẽ đoạn thẳng AB dài 10cm

b. Dùng thước có vạch chia thành từng xăng-ti-mét để xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)