Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 45 Vở bài tập Toán 3...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 45 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 123 Xem tranh rồi viết tên đồ vật...

Bài 123. Luyện tập – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 45 bài 123 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Đánh dấu ⨯ vào ô trống dưới chiếc ví có ít tiền nhất

1. Đánh dấu ⨯ vào ô trống dưới chiếc ví có ít tiền nhất :

2. Tô màu các tờ giấy bạc để được số tiền tương ứng ở bên phải :

3. Xem tranh rồi viết tên đồ vật thích hợp vào chỗ chấm :

a. Lan có 3000 đồng, Lan có vừa đủ tiền để mua được một ………………..

b. Cúc có 2000 đồng, Cúc có vừa đủ tiền để mua được một ………………..

c. An có 8000 đồng, An có vừa đủ tiền để mua được hai đồ vật là : ……………… và …………… hoặc …………… và ………………

4. Mẹ mua rau hết 6000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng một tờ giấy bạc loại 5000 đồng và một tờ loại 2000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền ?

1. 

Quảng cáo

2.

3.

a. Lan có 3000 đồng, Lan có vừa đủ tiền để mua được một cục tẩy.

b. Cúc có 2000 đồng, Cúc có vừa đủ tiền để mua được một quyển vở học sinh.

c. An có 8000 đồng, An có vừa đủ tiền để mua được hai đồ vật là một xe ô tô đồ chơi và một quyển vở học sinh hoặc mua được một quả banhmột cục tẩy.

4.

Số tiền mẹ đưa cô bán hàng là :

5000 + 2000 = 7000 (đồng)

Số tiền mà cô bán hàng phải trả lại mẹ là :

7000 – 6000 = 1000 (đồng)

Đáp số : 1000 đồng

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)