Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3 trang 43 VBT Toán 3 tập 2: Bài...

Câu 1, 2, 3 trang 43 VBT Toán 3 tập 2: Bài 122 Tiền Việt Nam – Xem tranh rồi viết số hoặc chữ thích hợp...

Bài 122. Tiền Việt Nam – Giải câu 1, 2, 3 trang 43 bài 122 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

2. Tô màu các tờ giấy bạc để được số tiền ứng ở bên phải (theo mẫu) :

3. Xem tranh rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

a. Trong các đồ vật trên : đồ vật có giá tiền ít nhất là……….

đồ vật có giá tiền nhiều nhất là: ………………..

b. Mua một chiếc thước kẻ và một đôi dép thì hết …… đồng.

Quảng cáo

c. Giá tiền một cái compa ít hơn giá tiền một gói bánh là…… đồng.

1. 

2.

3.

a. Trong các đồ vật trên : đồ vật có giá tiền ít nhất là : cây thước

đồ vật có giá tiền nhiều nhất là : búp bê

b. Mua một chiếc thước kẻ và một đôi dép thì hết : 8800 đồng.

c. Giá tiền một cái compa ít hơn giá tiền một gói bánh là 3000 đồng.


Mục lục môn Toán 3 (VBT)