Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 68 Vở bài tập Toán 3...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 68 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 142 luyện tập...

Bài 142. Luyện tập – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 68 bài 142 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Tính

1. Tính :

2. Tính :

3. Nêu bài toán rồi giải bài toán theo tóm tắt sau :

4. Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 12cm, chiều rộng bằng \({1 \over 3}\) chiều dài. 

Tính :

a. Chu vi hình chữ nhật.

b. Diện tích  hình chữ nhật.

3.

Bài toán: Một siêu thị buổi sáng bán được 200l dầu ăn, buổi chiều bán được gấp 4 lần buổi sáng. Hỏi cả ngày siêu thị đó bán được bao nhiêu lít dầu ăn

Quảng cáo

Buổi chiều bán được số lít dầu là:

200 x 4 = 800 (lít)

Cả ngày bán được số lít dầu là:

200 + 800 = 1000 (lít)

Đáp số: 1000 lít

4.

Tóm tắt

a. Chiều rộng hình chữ nhật là:

12 : 3 = 4 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 4) x 2 = 32 (cm)

b. Diện tích hình chữ nhật là:

12 x 4 = 48 (cm2)

Đáp số: a. Chu vi là 32cm

b. Diện tích là 48cm2


Mục lục môn Toán 3 (VBT)