Trang chủ Lớp 4 Giáo dục thể chất 4 - Kết nối tri thức Bài 3: Bài tập rèn luyện kĩ năng bật cao SGK Giáo...

Bài 3: Bài tập rèn luyện kĩ năng bật cao SGK Giáo dục thể chất 4 - Kết nối tri thức: Trong bật cao, khi hai chân tiếp đất thì phải chùng gối kết hợp với hai tay để làm gì?...

Đọc kĩ phần 1. Tại chỗ bật cao (SGK trang 48)Vận dụng kiến thức giải bài 3: Bài tập rèn luyện kĩ năng bật cao - Chủ đề 3: Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản SGK Giáo dục thể chất 4 - Kết nối tri thức. Trong bật cao, khi hai chân tiếp đất thì phải chùng gối kết hợp với hai tay để làm gì?...

Question - Câu hỏi/Đề bài

Trong bật cao, khi hai chân tiếp đất thì phải chùng gối kết hợp với hai tay để làm gì?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Đọc kĩ phần 1. Tại chỗ bật cao (SGK trang 48)

Answer - Lời giải/Đáp án

Khi hai chân tiếp đất thì phải chùng gối để giảm chấn động kết hợp với hai tay để giữ thăng bằng