Trang chủ Lớp 4 Tiếng Việt lớp 4 Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 161 SGK...

Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 161 SGK Tiếng Việt tập 2, Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy...

Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn – Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 161 SGK Tiếng Việt tập 2. Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển tiền dưới đây

 Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Câu 1  : Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển tiền dưới đây

Soạn Tiếng Việt 4 | Để học tốt Tiếng Việt 4