Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẵn trang 102 Vở...

Tập làm văn Điền vào giấy tờ in sẵn trang 102 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Theo em, khi nhận được tiền...

2. Theo em, khi nhận được tiền kèm theo thư chuyển tiền này, người nhận cần viết những gì vào bức thư để trả lại bưu điện ?. Tập làm văn : Điền vào giấy tờ in sẵn trang 102 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tập làm văn : Điền vào giấy tờ in sẵn

1. Em cùng mẹ ra bưu điện gửi tiền về quê biếu bà. Hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào mẫu Thư chuyển tiền dưới đây :

Mặt trước thư:

2. Theo em, khi nhận được tiền kèm theo thư chuyển tiền này, người nhận cần viết những gì vào bức thư để trả lại bưu điện ? (Gợi ý: Em cần đọc mặt sau của thư chuyển tiền để trả lời đúng câu hỏi).

Quảng cáo

Mặt sau thư :

TRẢ LỜI:

1. 

2.