Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ nơi trốn cho câu...

Luyện từ và câu Thêm trạng ngữ chỉ nơi trốn cho câu trang 88 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Gạch dưới bộ...

1. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu ở cột A. Viết vào chỗ trống ở cột B ý nghĩa của mỗi trạng ngữ đó.. Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ nơi trốn cho câu trang 88 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu

1. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu ở cột A. Viết vào chỗ trống ở cột B ý nghĩa của mỗi trạng ngữ đó.

 A

B

a) Trước nhà, mấy cây hoa giấy nở tưng bừng.

b) Trên các lề phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào, hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô.

Trạng ngữ bổ sung ý nghĩa

……………………..

Trạng ngữ bổ sung ý nghĩa

……………………..

2. Đặt câu hỏi cho bộ phận trạng ngữ tìm được trong mỗi câu ở bài tập 1 :

– Câu hỏi cho trạng ngữ của câu a :

– Câu hỏi cho trạng ngữ của câu b :

II. Luyện tập

1. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ chỉ nơi chốn trong các câu sau :

– Trước rạp, người ta dọn dẹp sạch sẽ, sắp một hàng ghế dài.

– Trên bờ, tiếng trống càng thúc dữ dội.

– Dưới những mái nhà ẩm nước, mọi ngưòi vẫn thu mình trong giấc ngủ mệt mỏi.

2. Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho các câu sau :

– ……….. em giúp bố mẹ làm những công việc gia đình.

– ……….. em rất chăm chú nghe giảng và hăng hái phát biểu.

– ……….. hoa đã nở.

3. Các câu dưới đây chỉ mới có trạng ngữ. Hãy thêm những bộ phận cần thiết để hoàn chỉnh những câu ấy :

a) Ngoài đường……………….

b) Trong nhà……………..

c) Trên đưòng đến trường……………

d) Ở bên kia sưòn núi………….

I. Nhận xét

Quảng cáo

1. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ trong các câu ở cột A. Viết vào chỗ trống ở cột B ý nghĩa của mỗi trạng ngữ đó.

 A

B

a) Trước nhà, mấy cây hoa giấy nở tưng bừng.

b) Trên các lề phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô trở vào, hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô.

Trạng ngữ bổ sung ý nghĩa nơi chốn cho câu.

Trạng ngữ bổ sung ý nghĩa nơi chốn cho câu.

2. Đặt câu hỏi cho bộ phận trạng ngữ tìm được trong mỗi câu ở bài tập 1 :

– Câu hỏi cho trạng ngữ của câu a :

Mấy cây hoa giấy nở tùng bừng ở đâu ?

– Câu hỏi cho trạng ngữ của câu b :

Hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi ở đâu ?

II – Luyện tập

1. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ chỉ nơi chốn trong các câu sau :

– Trước rạp, người ta dọn dẹp sạch sẽ, sắp một hàng ghế dài.

– Trên bờ, tiếng trống càng thúc dữ dội

– Dưới những mái nhà ẩm nước, mọi người vẫn thu mình trong giấc ngủ mệt mỏi.

2. Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn trong các câu sau :

– Ở nhà, em giúp bố mẹ làm những công việc gia đình.

– Trên lớp, em rất chăm chú nghe giảng và hăng hái phát biểu.

– Trong vườn, hoa đã nở.

3. Các câu dưới đây chỉ mới có trạng ngữ chỉ nơi chốn. Hãy thêm những bộ phận cần thiết để hoàn chỉnh những câu ấy.

a) Ngoài đường, xe cộ qua lại nườm nượp, mọi người đi lại tấp nập.

b) Trong nhà, em bé đang say ngủ.

c) Trên đường đến trường, em nhìn thấy một bà lão ăn xin rất tội nghiệp.

d) Ở bên kia sườn núi, hoa ban nở trắng một vạt đồi.