Trang chủ Lớp 4 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Tiết 4 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 115 VBT...

Tiết 4 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 115 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt...

1. Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 164). Tìm trong bài đọc và viết lại. Tiết 4 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 115 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tiết 4 – Ôn tập cuối học kì 2 – Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2

1. Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 164). Tìm trong bài đọc và viết lại :

– Một câu hỏi :             

– Một câu kể :

– Một câu cảm :

– Một câu khiến :

2. Viết lại những trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn có trong bài.

– Trạng ngữ chỉ thời gian ………………………

Quảng cáo

– Trạng ngữ chỉ nơi chốn ………………………

TRẢ LỜI:

1. Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 164). Tìm trong bài đọc và viết lại:

– Một câu hỏi : Răng em đâu, phải không?

– Một câu kể : Có một lần trong giờ tập đọc, tôi nhét tờ giấy vào mồm.

– Một câu cảm : Bộng răng sưng của bạn ấy chuyển sang má khác rồi!

– Một câu khiến : Em về nhà đi !

2. Viết lại những trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn có trong bài.

– Trạng ngữ chỉ thời gian : Có một lần trong giờ tập đọc, tôi

– Trạng ngữ chỉ nơi chốn : Ngồi trong lớp tôi lấy lưỡi…

Quảng cáo